Skolu jaunatnes teātru skate

2.martā Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres novada skolu jaunatnes teātru skate.

Šogad skatē piedalījās 5 izglītības iestāžu kolektīvi ar 8 izrādēm: Ogres Valsts ģimnāzija, jauniešu teātris ‘’Inspiration’’,  Madlienas vidusskola, Suntažu vidusskola un Ogres 1.vidusskola. Uzstāšanos vērtēja Uģis Tīrums- režisors, pedagogs, aktrise;  Kristīne Klētniece-Sika- aktrise, režisore; trešais žūrijas dalībnieks slimības dēļ skates vērtēšanā nepiedalījās.

Pēc skates teātru režisori varēja apspriesties ar žūrijas komisijas locekļiem un saņemt vērtīgus padomus izrāžu veidošanā.

Skates noslēgumā žūrija atzīmēja lielos ieguvumus, kurus saņem jaunieši, darbojoties teātra mākslas jomā: aktieriskās iemaņas, skatuves kultūra, savstarpējā komunikācija, prasme neapjukt dažādās dzīves situācijās, uzdrošināšanās uzstāties auditorijas priekšā un daudzas citas dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa.

 

 

Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss ”Balsis”

Gatavojoties Latvijas valsts 100gadei, 2017./2018. mācību gadā Valsts Izglītības satura centra interešu izglītības un tālākizglītības departaments organizē vokālās mūzikas konkursu „Balsis 2018”, kurā piedalās gan profesionālās ievirzes un kultūras namu kolektīvi (A grupa), gan arī vispārējās izglītības iestāžu vokālie ansambļi (B grupa).

  1. februārī Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu vokālo ansambļu I kārtas konkurss, kurā piedalījās dziedātāji no Ogres, Lēdmanes, Jumpravas, Ķeipenes, Ogresgala un Lielvārdes. Dalībniekiem bija jāizpilda divas dziesmas – viena sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesma a cappella, otra – brīvas izvēles dziesma.

Jaunos māksliniekus vērtēja Mārīte Puriņa – Latvijas Nacionālā kultūras centra vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja un vokālās grupas Anima Solla mākslinieciskā vadītāja; Dita Tomsone – Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas valdes locekle, koru diriģente un vokālās grupas Ēra vadītāja, kā arī Ilze Miezere – vokālais pedagogs, Ogres Kultūras centra vokālās studijas Svilpastes vadītāja.

Uz II kārtu tika izvirzīti augstākos punktus ieguvušie kolektīvi:

  • Ogres Mūzikas skolas vokālais ansamblis /Augstākā pakāpe, A grupa, 47,2 p./ (sk. Gunita Bičule);
  • Ogres 1. vidusskolas – 5. klašu zēnu vokālais ansamblis /Augstākā pakāpe, B grupa, 47 p./ (sk. Gunta Goiževska);
  • Lielvārdes novada KC kultūras nama „Lielvārde” vokālās studijas „Mikauši” vidējās grupas ansamblis (9. – 11. kl.) / I pakāpe, A grupa, 44,7 p./ (sk. Baiba Klepere);
  • Ķeipenes pamatskolas 1.- 4. klašu ansamblis / I pakāpe, B grupa, 43,9 p./ (sk. Andra Ločmele);
  • Jumpravas vidusskolas 1.- 4. klašu vokālais ansamblis / I pakāpe, B grupa, 41,3 p./ (sk. Ingūna Lasmane).

Informāciju sagatavoja Ogres novada BJC mūzikas interešu izglītības metodiķe Gunita Bičule