Skatuves runa

1Ogres novada Kultūras centrā notika Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novad izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa pirmā kārta.

Konkursa dalībnieki startēja piecās vecuma grupās. Mazās formas uzvedumus pieteica tikai 2 vidusskolas: Ogres 1.vidusskola un E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola. Dalībnieku uzstāšanos vērtēja režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis, Kristīne Klētniece – Sika – aktrise un režisore, Oskars Kļava aktieris, režisors un pedagogs, Sandra Čivča – Ķeguma nov. izglītības darba speciāliste, Linda Caune – Lielvārdes nov. izglītības darba speciāliste un Guna Pūpēde – Ogres ISP metodiķe.

Uzstāšanās kritēriji: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, kā arī repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte). Maksimālais punktu skaits 50. (III pak. līdz 39 punktiem, II pak. no 40 44 punktiem, I pak. no 45 50 punktiem).

Starpnovadu konkursā piedalījās dalībnieki. Visvairāk runātāju bija 2. 3.kl. 4. 6. un 7. 9.klašu grupā.

Pasniedzot pelnītos diplomus, žūrijas pārstāvji uzsvēra, ka labākos rezultātus sasniedza konkursa dalībnieki, kuri patiesi saprata un iz a runāto tekstu, emocionāli un ar pārdzīvojumu aiznesa līdz klausītājam. Būtiski ir arī tas, cik atbilstošs vecumam ir izvēlētais daiļdarb lai tā saturu pārliecinoši un saprotami, tēlaini runātājs nodod klausītāju vērtējumam.

Paldies audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam. Bija liels prieks par bērniem un jauniešiem, kuri lasa, mīl dzeju un prozu, un prot to aiznest līdz klausītājam, izkopj skatuves runas mākslu.

Vidzemes novada skatuves runas konkursa 2.kārtai, kura notiks 12.martā Valmierā, žūrija izvirzīja 6 dalībniekus: Nelliju Spūli (Ogres sākumskolas 6.kl.), Margaritu Sēkliņu (Ogres Valsts ģimnāzijas 8.kl.), Sintiju Leimani (Ogres Valsts ģimnāzijas 10.kl.) skolotāja Indra Tilaka; Ņikita Binders (Jaunogres vidusskolas 9.kl.) skolotājas Vija Ziemele un Rimma Ivančenko, Diāna Ancveriņa Jaunogres vidusskolas 12.kl.) skolotājas Vija Ziemele un Ināra Smirnova; Ance Mestere (Ogres 1.vidusskolas 7.kl.) skolotāja Lāsma Cimere. Mazo formu uzvedumu konku sā Valmierā mūsu novadu pārstāvēs Ogres 1.vidusskolas 5. 11.klašu teātra grupa, režisore Ligita Medvedeva. Vēlam veiksmi 2.kārtā!

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa