Konkurss “Balsis”

2Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 24. februārī Ogres Kultūras centrā norisinājās starpnovadu (Ogre, Lielvārde, Ķegums) okālās mūzikas konkursa „Balsis 2015” kārta. Spēkiem mērojās 15 vokālie ansambļi – gan vispārējās izglītības (A grupa), gan profesionālās ievirzes un kultūras namu kolektīvi (B grupa).

Konkursa dalībniekiem bija jāizpilda 2 dziesmas, no kurām viena ir latviešu tautas dziesmas apdare a cappella sava vai vēsturiskā novada tautas dziesma, otra latviešu autora oriģināldziesma/latviešu tautas dziesmas apdare vai arī komponista Valda Zilvera jaundarb – četrdaļīg cikl ar tautas dziesmu vārdiem „Danco, danco tu, saulīte” vien daļ . Labākie ansambļi no visas Latvijas šo jaundarbu izpildīs koncertā Latviešu Biedrības namā Skolēnu Dziesmu un deju svētku laikā Konkursu organizē Valsts Izglītības satura centra interešu izglītības un tālākizglītības departaments, tādēļ žūrijas uzdevums bija izvēlēties 6 labākos trīs novadu kolektīvus kurus izvirzīt tālāk.

Dziedātājus vērtēja žūrija: Ilze Atardo Rīgas interešu izglītības metodiskā centra metodiķe, pasākumu koordinatore. Ilze Miezere vokālais pedagogs, Ogres Kultūras centra vokālās studijas “Svilpastes” vadītāja; un Sandra Siliņa Birzgales pamatskolas un mūzikas skolas skolotāja.

Augstākās pakāpes diplomus A grupā saņēma Ogres 1. vidusskolas jauktais vokālais ansamblis (sk. Gunita Bičule /45,7 p. ), Ogres sākumskolas 5. 6. klašu meiteņu vokālais ansamblis (sk. Daina Čudare 45 p. ); B grupā Ogres mūzikas skolas vokālais ansamblis (sk. Gunita Bičule; 47,1 p. ) un Lielvārdes novada kultūras nama „Lielvārde” bērnu vokālās studijas „Mikauši” vidējās grupas ansamblis (sk. Baiba Klepere 48,3 p. ).

I pakāpes diplomus (A grupa) izcīnīja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zēnu vokālais ansamblis „Ziķeri” (sk. Marija Sprukule /44,4 p./) un Lielvārdes pamatskolas ansamblis „Taurenīši” (sk. Inga Blumfelde /42,4 p./).

Visi 6 nosauktie kolektīvi tika izvirzīti uz II kārtu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, 7. martā.