Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un Ogres, Ķeguma, Ikšķiles novadu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

4Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu noteikts, ka XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek rīkoti no 2015.gada 6.jūlija līdz 12.jūlijam Rīgā.

Saskaņā ar Ogres novada interešu izglītības plānu 2014./15.mācību gadam, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, sadarbībā ar Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadiem šo novadu dziesmu un deju svētki notiks 2015.gada 23.maijā Ogrē.

Jau ar 2013./14.mācību gadu svētkiem Ogres novadā gatavojas 110 dalībnieki no 47 vispārizglītojošo, mūzikas skolu, interešu izglītības un kultūras iestāžu, Meža tehnikuma kolektīviem: mūsdienu, tautas deju, pūtēju orķestru, koklētāju, koru, mazo mūzikas, teātra vizuālās un lietišķās mākslas pārstāvji; kā arī apmēram 00 audzēkņi no Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem.

Lai apgūtu pietiekami daudzveidīgo un grūto repertuāru, kolektīvu vadītāji ir piedalījušies dziesmu un deju svētku apguves semināros Rīgā, interešu izglītības metodiķi G.Bičule (mūzikas), M.Dargiene ( tautas dejas), I.Krastiņa (vizuālā un plastiskā māksla) organizējuši kolektīvu vadītāju deju un dziesmu apguves seminārus Ogrē, koru kopmēģinājumus, pieaicinājuši diriģentus un horeogrāfus, pasniedzējus.

Tā 2014. gada 27. novembrī Ogres kultūras centrā pulcējās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novad skolu un mūzikas skolu kori, lai pirmajā kopmēģinājumā kopā ar XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku virsdiriģentiem Edgaru Vītolu, Kasparu Ādamsonu un Mārtiņu Klišānu izdziedātu svētku repertuāru.

No Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada skolēnu Dziesmu svētkiem gatavojas Ogres 1.vidusskolas 5. 8. klašu koris (diriģente Evita Konuša), Suntažu vidusskolas 5. 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa), Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5. 12. klašu meiteņu koris (diriģente Liene Seržante), Ogres mūzikas skolas 4. 8.klašu koris (diriģentes G.Bičule, L.Dziedātāja), K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 5. 9. klašu koris (diriģente Iveta Mežajeva), Lielvārdes vidusskolas 5. 9. klašu koris (diriģents Antonijs Klepers), Ogres 1.vidusskolas jauktais koris „Anima” (diriģente Gunita Bičule) un Lielvārdes mūzikas skolas koris “Lielvārde” (diriģente Baiba Klepere).

Šā gada 20. janvārī kori atkal sadziedājās kopmēģinājumā – Noslēguma koncerta mākslinieciskā vadītāja Ginta Ceplenieka un virsdiriģentu – Arvīda Platpera un Romāna Vanaga vadībā, lai Mežaparkā Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada skolu un mūzikas skolu kori kvalitatīvi iekļautos Latvijas kolu jaunatnes ziesmu svētku apvienotā kora skanējumā.

Lai izcīnītu iespēju piedalīties XI Latvijas kolu jaunatnes ziesmu un deju svētkos, koriem jāapgūst viss Noslēguma koncerta repertuārs – 26 dziesmas un sevi labi jāparāda koru skatē, kas norisināsies divās kārtās. Repertuārā ir gan jau iepriekšējos svētkos izskanējušas dziesmas, piemēram, M. Brauna „Saule, pērkons, Daugava” un R. Kaupera „Mana dziesma”, gan arī jaunas – rakstītas tieši 2015. gada vasarā gaidāmajiem Dziesmu svētkiem, piemēram, Kārļa Lāča dziesmu cikls „Jaunības dziesmas” un latviešu tautas dziesmas apdare Andra Sējāna apdarē „Stūru stūriem tēvu zeme”.

50 deju kolektīvi no Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadiem skatēs startēs 11 dažādās grupās (sākot ar pirmsskolu un beidzot ar vidusskolu). Katrai grupa jāapgūst horeogrāfiski grūtas dejas. Kopsummā deju kolektīvi skatītāju vērtējumam sagatavos 30 lielkoncerta tautas dejas. Līdz pat skatei arī šogad notiks deju precizēšanas semināri, kuros piedalīsies deju horeogrāfi: I.Mistre, I.Ozoliņa, T.Ludborža, A.Šlica.

Gatavojoties šā gada svētkiem kolektīvi ir piedalījušies daudz dažādos starpsvētku pasākumos:

– Mūzikā tautas dziesmu sadziedāšanās sacensības ‘’Lakstīgala’’(katru gadu)

4.kl.koru festivāls ‘’Tauriņu balsis’’2011.g. Jaukto koru salidojums ‘’Mēs lidosim’’2012.g.

9.kl.koru konkurss ‘’Dziesmai būt!’’ 2013.g. Jaukto koru konkursi katru gadu

– Pūtēju orķestru novadu skates katru gadu

Festivāls ‘’Taureņu salidojums’’2012.g.

Modelēšanas koncerts 17.maijā Madonā

– Mazo mūzikas kolektīvu konkurss ‘’Balsis’’ katru gadu

– Dejas mākslā tautas deju festivāls ‘’Latvju bērni danci veda’’ katru gadu 7. 9.kl.tautas deju kolektīvu radošais pasākums ‘’Lecam pa jaunam, lecam pa vecam’’ katru gadu.

Tautas deju lieluzveduma modelēšanas koncerts 16.maijā Rīgā

Mūsdienu deju jaunrades konkursi novados katru gadu

– Teātra mākslā skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss katru gadu IV Latvijas skolu teātru festivāls ‘’Kustības turpinājums’’ 2011.g.

– Vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā konkurss ‘’Lietas un tēli’’2011.g. Mākslas un mūzikas festivāls ‘’tonis un pustonis’’2012.g. Konkurss izstāde ‘’Kur saulīte rotājās?’’2013.g. ‘’Trejdeviņas saules lec’’2014.g.

Pieminētie ir tikai daļa no starpsvētku pasākumiem, kuros piedalījušies mūsu novada interešu izglītības audzēkņu kolektīvi.

Šogad 2015.gadā kolektīvus gaida vislielākais izaicinājums sagatavoties skatēm un konkursiem tā, lai iekļūtu to skaitā, kuri kļūs par svētku dalībniekiem. Pirmie dziesmu svētku dalībnieki ir jau zināmi. Mūsdienu deju konkursa noslēgumā 2014.gada 26.novembrī par svētku dalībniekiem kļuva 3 grupas: Ogres IK ‘’JV Club’’, 2 grupas (5. 7.kl.,8. 12.kl.) pedagogs Anete Antrope Ogres sākumskolas, 3. 4.kl.grupa‘’Karameles’’ pedagogs Linda Mangule Mūsdienu deju skatēm tika pieteikti 112 kolektīvi ar 1900 dalībniekiem. Skašu mērķis – apzināt mūsdienu deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti un ieteikt dalībniekus mūsdienu deju lielkoncerta papildu repertuāra apguvei.

Mūsdienu dejas žanram skates ar koprepertuāru notika pirmo reizi žanra pastāvēšanas vēsturē, kas prasīja pedagogu profesionālu un atbildīgu pieeju piedāvāto horeogrāfiju iestudēšanai. Skatēs tika demonstrēta izcila meistarība deju iestudējumos. Dejotāju sniegums tika vērtēts pēc 25 punktu skalas.

Pārējie kolektīvi savu sniegumu varēs atrādīt jau nākammēness, kad sāksies konkursu un skašu pirmās kārtas. Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 1.kārtas skates notiks Ogrē, bet 2.kārtas skates notiks Vidzemes novada dažādās pilsētās, tostarp arī Ogrē

24.02.15. OKC Starpnovadu vokālās mūzikas ‘’Balsis’’1.kārta,

07.03.15. Cēsīs 2.kārta, fināls

09.05.15.Rīgā

26.02.15. OKC skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārta,

12.03.15. Valmierā 2.kārta

27.03.15. Ogres mākslas skolā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa ‘’Rakstu darbi’’ 1.kārtas laureātu apbalvošana,

24.04.15. 2.kārta Bauskā, 3.kārta

Rīgā 14.04.15. OKC 5. 9.klašu un jaukto koru skates 1.kārta,

11.05.15. OKC Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadu 2.kārtas Dziesmu svētku atlases skate;

17.,18.04. OKC Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadu tautas deju svētku atlases skate

09.05.2015. Vokālās mūzikas konkursa ‘’’Balsis’’ fināls Rīgā;

11.05.2015. Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles novadu 5. 9.klašu un jaukto koru 2.kārtas XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skate.

Dziesmu un deju svētku dalībnieki būs zināmi š.g.20.maijā, noslēdzoties visām skatēm, izturot milzīgo konkurenci Bet pirms tam 23.maijā tiksimies savos Ogres, Ķeguma un Ikšķiles novadu skolēnu dziesmu un deju svētkos Ogrē. 2015.gada 26.janvārī.

Ogres novada BJC direktore Irēna Ošiņa