Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skates-izstādes ”Manas mājas” rezultāti

[embeddoc url=”http://objc.lv/wp-content/uploads/2016/03/Skolotāju-metodiskie-darbi2.docx” viewer=”microsoft”]