Jaukto koru salidojums “Kalniem pāri” Vidzemē

Gatavojoties III Latvijas skolu jaukto koru salidojumam “Kalniem pāri”, Valsts izglītības satura centrs (VISC), 2016./2017. mācību gadā organizē skolu jaukto koru konkursu. Latvijas izglītības iestāžu jauktie kori, kuri būs apguvuši salidojuma repertuāru un sekmīgi piedalījušies skatē, piedalīsies salidojumā “Kalniem pāri” 2017. gada 20. maijā Valmieras estrādē.

No Ogres novada skolām konkursā piedalījās Ogres 1. vidusskolas jauktais koris “Anima” (diriģente Gunita Bičule), 27. aprīlī, piedaloties Vidzemes novada izglītības iestāžu jaukto koru skatē Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Koris “Anima” Vidzemes koru konkursā izcīnīja I pakāpes diplomu (44,52 p.), kas 14 koru konkurencē ir trešais augstākais rezultāts.

Kolektīvs godam izcīnījis iespēju piedalīties III Latvijas skolu jaukto koru salidojumā “Kalniem pāri” Valmierā 20. maijā.

Informāciju sagatavoja OBJC interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule