”Lakstīgala 2018” Lielvārdē

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi, padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu un latviešu tautas tradīcijām, kā arī aktivizēt sava novada kultūras vērtību apzināšanu.

Konkursu organizē Valsts Izglītības satura centra interešu izglītības un tālākizglītības departaments, projekta vadītāja ir šī departamenta vecākā referente Rita Platpere. 2017.gada 7. decembrī A. Pumpura muzejā Lielvārdē Ogres novada BJC sadarbībā izglītības pārvaldēm organizēja konkursa „Lakstīgala” I kārtu, kurā piedalījās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu dziedātāji. Dalībnieki sacentās ne tikai tautas dziesmu dziedāšanā un zināšanā, bet arī atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par tradicionālajiem latviešu tautas mūzikas instrumentiem, kā arī izskaidroja tautas dziesmās izmantotos senvārdus.

Konkursu vērtēja L.Dziedātāja, D.Bleikša (Ogres mūzikas skola) un M. Dargiene (OBJC).

I vietu jaunākajā grupā izcīnīja Madlienas vidusskolas komanda (sk. I. Mežajeva), vidējā grupā – Birzgales pamatskolas komanda (sk. S. Siliņa) un vecākajā grupā – Ogres 1. vidusskolas komanda (sk. G. Bičule).

Uz II kārtu – Vidzemes novada konkursu 2018. gada 26. janvārī Cēsīs žūrijas komisija izvirzīja Birzgales pamatskolas 5.-9. klašu komandu un Ogres 1. vidusskolas komandas.

Informāciju sagatavoja Ogres novada BJC mūzikas interešu izglītības metodiķe G.Bičule.