”Skolēns eksperimentē”

15.februārī Ogres Valsts ģimnāzijā notika jauno vides pētnieku konkurss ”Skolēns eksperimentē”. Sveicam dalībniekus!

Ogres novada skolēnu konkursa “ Skolēns eksperimentē” 2018.15.02.  Rezultāti

Esperimenti

Vārds, uzvārds Skola,  klase, skolotājs Darba nosaukums Kopā 65 Vieta
1.

 

Rolands Krūmiņš Ogres sākumskola 5.b klase

Sandra Kuriloviča

Mājas kinozāle 57 1.
2. Mārtiņš Ķēniņš Ogres sākumskola 3.a klase

Sandra Kuriloviča

Kafijas automāts 52 2.
3. Karlīna Marta Ķēniņa, Agate Bičkovska Ogres sākumskola 5. klase

Sandra Kuriloviča

‘’Elektromagnētiskais spēks” un “Krāsas veidošanās” 56 1.
4. Agnese Vabele, Anastasija Pietuha Ogresgala pamatskola 5. klase

Ivita Struča

Krāsvielas Skittles konfektēs 45 3.
5.

 

Markuss Mernics, Artūrs Mežaraups, Adriāns Šumkovs Ogresgala pamatskola 7. klase

Ivita Struča

Degošās putas 51 2.
6. Alise Daukste, Elīze Blicava Ogres 1. vidusskola 6. klase

Inese Orbidāne

Plastilīns 51 2.
7. Pēteris Mikasenoks Ogres sākumskola 6.b klase

Sandra Kuriloviča

Mini zāģis 57 1.
8. Kārlis Palsāns, Artūrs Asars

 

Ogres sākumskola 6.c klase

Sandra Kuriloviča

“Varavīksnes eksplozija 51,5 2.
9. Daniela Grigorjeva, Elīna Pastare Ogres 1. vidusskola 9. klase

Inese Orbidāne

Burbuļbumbas 52 2.
                                                       Pētījumi      
1. Agris Armīns Strelkovs, Jānis Kalniņš, Alberts Rutka Madlienas vidusskolas Krapes filiāle

4.klase

Judīte Hmeļņicka

„Bērzu aleja Krapes pagastā” 54 2.
2. Laura Gaigalniece

Maksims Timohins

Ogresgala pamatskola 6. klase

Sandra Jekoviča

Visa sākums sēkla

 

56,5 1
3.. Ričards Stepiņš

Valters Alksnis

Ogresgala pamatskola

Sandra Jekoviča, Zanda Puķāne

Putnu vērojumi ziemā 54 2.
4. Paula Nora Gasūne

 

Ogres 1.vidusskola 4.klase

Drosma Siliņa

Sīkbūtņu dzīve akvārijā 57 1.
5. Kārlis Zviedris

 

Ogres 1. vidusskola 5. klase

Dace Čuhnova

Akmens plātnīšu noslēpums 57 1.
6. Inguss Vanags Ogres 1. vidusskola 7. klase

Inese Orbidāne

Mana tauriņu vasara 50 3.

 

Žūrijas komisija:          MA vadītāja:   S. Butāne

Skolotāji:  I. Orbidāne,  S.Šleinu, S. Kuriloviča, Hmeļņicka, Čuhnova