Starpnovadu skatuves runas konkurss

20.02.2018. Ogres novada Kultūras centrā notika Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada  izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkursa pirmā kārta.

Konkursa dalībnieki startēja piecās vecuma grupās. Pārstāvētas bija 15 skolas un to filiāles. Pavisam 62 pedagogi bija strādājuši, lai  72 audzēkņus sagatavotu konkursam.

Dalībnieku uzstāšanos vērtēja režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis, Oskars Kļava- aktieris, režisors un pedagogs, Irēna Ošiņa – Ogres novada BJC direktore, Guna Pūpēde – Ogres IKSP metodiķe un Diāna Bartušauska-jaunatnes lietu metodiķe.

Uzstāšanās kritēriji: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, kā arī repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte). Maksimālais punktu skaits 50. (III pak.-līdz 39 punktiem, II pak.- no 40-44 punktiem, I pak.-no 45-50 punktiem).

Starpnovadu konkursā piedalījās 72 dalībnieki. Visvairāk runātāju bija 2.-3.kl.un 4.-6. klašu grupā.

Pasniedzot pelnītos diplomus,  žūrijas pārstāvji priecājās, ka daiļrunātāju skaits nav gājis mazumā.

Paldies audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam. Bija liels prieks par bērniem un jauniešiem, kuri kopā ar pedagogiem lasa, mīl dzeju un prozu, un prot to aiznest līdz klausītājam, izkopj skatuves runas mākslu.

Vidzemes novada skatuves runas konkursa 2.kārtai žūrija izvirzīja 12 dalībniekus: Patrīciju Annu Roni (Madlienas vsk. 1.klase, skolotāja Vita Volkopa); Artūru Šubrovski (Taurupes psk. Meņģeles fil. 2.kl., skolotāja Ingrīda Ķezbere), Vladislavu Žižinu (Jaunogres vsk. 2.kl., skolotājas Iveta Feoktistova un A.Šakurova), Deividu Ginzburgu (Jaunogres vsk. 3.kl., skolotājas Rima Pokidova un Iveta Feoktistova); Lienīti Audari (Ogres sākumskola 4.kl., skolotāja Indra Tilaka ), Esteri Jankovsku (Lielvārdes pamatsk. 4.kl., skolotāja Ilze Bērtulsone); Luīzi Zvirgzdu (Ogres 1. vsk. 4.kl., skolotāja Drosma Siliņa), Astru Ruņģi (Ķeguma komercnovirziena vsk.5kl., skolotāja Edīte Dārzniece), Valteru Dāvidu Ostrovski (Ogres 1.vsk. 9.kl., skolotāja Ligita Landorfa), Lauru Pudāni (Ogres 1.vsk. 7.kl., skolotāja Irēna Pupčenoka), Agniju Putniņu (E.Kauliņa Lielvārdes vsk.12.kl., skolotāja Laima Prekele); Ņikitu Binderu (Jaunogres vsk.12.kl., skolotāja Rimma Ivančenko), Anci Mesteri (Ogres 1.vsk. 10.kl., skolotāja Ligita Landorfa).

Vēlam veiksmi 2.kārtā!

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa