Izskanējis latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību “Lakstīgala 2018” noslēguma sarīkojums

Atzīmējot izcilā pedagoga un diriģenta Roberta Zuikas 105 gadu atceri un Latvijas valsts simtgadi, 2018. gada  9.martā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notika latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei noslēguma sarīkojums „Lakstīgala 2018”, kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs. Sarīkojumā pulcējās visu novadu 210 labākie dziedātāji un viņu skolotāji.

Jau 16. reizi Latvijas vēsturiskajos novados izskanēja latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala”, kuru nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga R. Zuikas (1913-2015) sastādītā un izdotā tautas dziesmu krājuma.

No Ogres, Lielvārdes un Ķeguma starpnovadu konkursa uz II kārtu Cēsīs tika izvirzītas trīs komandas – Birzgales pamatskolas 5.-9. klašu komanda (sk. S. Siliņa) un Ogres 1. vidusskolas 5.- 9. un 10.– 12. klašu dziedātāji (sk. G. Bičule).  Visas trīs komandas, iegūstot I pakāpes diplomus, no II kārtas sacensībām tika izvirzītas uz noslēguma sarīkojumu Rīgā. Ogres 1. vidusskolas dziedātāji tika aicināti arī noslēguma sarīkojumā parādīt uz II kārtu sagatavoto priekšnesumu.

Sarīkojuma laikā notika krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ieraksta CD atvēršanas svētki. Ieraksta tapšanā piedalījās Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un Rīgas Doma meiteņu koris “Tiara”, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopas “Kokle” dalībnieki, Iecavas vidusskolas folkloras kopas “Tarkšķi” dalībnieki un Rīgas Avotu pamatskolas folkloras kopas “Zīle” dziedātāji.

Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra mūzikas interešu izglītības metodiķe Gunita Bičule