VIDES IZZIŅU SPĒĻU KONKURSS “DZĪVO ZAĻI”

21.03.2018. Ogres Valsts ģimnāzijā notika vides spēļu konkurss.

Nr. p.k. Skola

Klase

Vārds, Uzvārds Spēles nosaukums Prasme vadīt spēli, spēles atraktivitāte

( 15)

Vides izglītības saturs spēlē

( 15)

Idejas oriģinalitāte, novitāte

( 10)

Punkti Kopā

 

( 40)

Vieta

1.- 6. klase

1. Ogres 1. vidusskola

6. klase

Elīza Blicava, Sanita Janoviča, Boneta Volkova  Ekociemats 15 12 8 35 1.
2. Ogresgala psk.

6. klase

Maksims Timohins,

Paula Matvejeva,

Kintija Kolosova

 10 no 50 15 13 7 35 1.
3. Ogres sākumskola

6 a. klase

Amanda Korde, Elēna Selga,

Elīna Eiduka

Daba dzīvo zaļi. 14 13 8 35 1.
4. Ogresgala pamatskola 1. klase Alise Numceva

Alise Rutka

Meža dzīvnieku daudzveidība 10 10 10 30 2.

Žūrijas komisija:                                                                                                      

Sandra Kuriloviča

Irēna Grigale

OBJC vides izglītības metodiķe  Skaidrīte Butāne