Starpnovadu koru skates rezultāti

Nr. p. k. Skola Grupa Diriģents,

koncertmeistars

Punkti Pakāpe
 1. Madlienas vidusskolas 2.- 4. klašu koris Iveta Mežajeva

koncertm. Sarmīte Paegle

36,16 II
 2. Jaunogres vidusskolas 2.- 4. klašu koris Natālija Miroļubova

koncertm. Irina Baravikova

29,08 III
 3. Jumpravas vidusskolas 1.- 4. klašu koris Ingūna Lasmane

koncertm. Inese Medne

42,33 I
 4. Ogres 1. vidusskolas 2.- 4. klašu koris Tauriņi Linda Rozentāle

koncertm. Maija Gorda

35,9 II
5. Ogresgala pamatskolas 1.- 4. klašu koris Inese Dudele

koncertm. Gunta Trasune

41,83 I
 6. Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris Inita Andževa

koncertm. Gunta Trasune

44,66 I
 7. Ogres sākumskolas 2.- 4. klašu koris Laila Daudziņa

koncertm. Gunta Trasune

40,58 I
8. Ķeguma komercn. vsk.

1.- 4. klašu koris

Marija Sprukule

koncertm. Liene Seržante

41,75 I
 9. Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris B Inita Andževa

koncertm. Gunta Trasune

43,36 I

Tālāk

 10. Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris B Baiba Rulle

koncertm. Liene Seržante

43,81 I

Tālāk

 11. Ogres 1. vidusskolas 5.- 8. klašu koris B Ingūna Lasmane

koncertm. Maija Gorda

35,3 II
 12. Ķeguma komercn. vsk.

5.- 12. klašu koris

B Liene Seržante

koncertm. Māra Sirmā

40,91 I

Tālāk

 13. Ogres Valsts ģimnāzijas 10. – 12. klašu jauktais koris Baiba Rulle

koncertm. Liene Seržante

42,41 I
 14. Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima Gunita Bičule 47,58 I
  • Ilga Millere – mūzikas pedagoģe, ilggadīga Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja
  • Baiba Klepere – diriģente, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Kora klases vadītāja
  • Daina Čudare – diriģente, Ogres Mūzikas skolas Kora klases vadītāja