Starpnovadu 5.-9. klašu koru rezultāti Latvijas vispārējās izglītības iestāžu koru konkursā Dziesmai būt!

 

Veicinot Latvijas izglītības iestāžu 5.-9. klašu koru māksliniecisko izaugsmi un pilnveidotu audzēkņu individuālās un kolektīvu radošās spējas, Valsts Izglītības satura centrs 2017./2018. mācību gadā organizēja Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9. klašu, 5.-12. klašu koru konkursu Dziesmai būt!

I kārta – starpnovadu konkurss norisinājās 2018. gada 29. martā Ogres Kultūras centrā, kur piedalījās četri izglītības iestāžu vidējā posma kori – Ogres 1. vidusskolas 5.-8. klašu koris (diriģente Ingūna Lasmane), Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (diriģente Baiba Rulle), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu koris (diriģente Liene Seržante).

Uz konkursa II kārtu – Vidzemes novada konkursu 11.04. Ogrē tika izvirzīti trīs dziedošie kolektīvi – Ogres Valsts ģimnāzijas koris, Suntažu vidusskolas koris un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas koris.

Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu korim (diriģente Baiba Rulle) – I pakāpes diploms (40,55 p.), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu korim (diriģente Inita Andževa) – I pakāpes diploms (40,11 p.) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu korim (diriģente Liene Seržante) – II pakāpes diploms (38,6 p.).

Informāciju sagatavoja OBJC interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule