Augsti rezultāti Vidzemes reģiona skatē

Apsveicam visus dalībniekus ar augstiem rezultātiem

Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursā

Cēsīs 2019.gada 14.martā Cēsu BJC  norisinājās Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas  konkursa 2.kārta.

No Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novada 1.kārtas konkursa uz 2.kārtu žūrija izvirzīja 14 dalībniekus.

Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursu vērtēja: Dace Liepeniece –režisore un pedagoģe, Anna Jansone –režisore un pedagoģe, Dace Jurka -VISC Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente.

 

1.Lote Aperāne, Jumpravas pamatskola, 1.kl., 46.5p. AUGSTĀKĀ (skolotāja Jana Čipāne)

2.Dominiks Kočergins, Jaunogres vidussk.,1.kl., 43.83p., I (sk. J.Gaļiļejeva, V.Lazdiņa)

3.Artūrs Šubrovskis Taurupes pamatsk. Meņģeles fil., 3.kl., 45.17p.,       AUGSTĀKĀ (sk. Ingrīda Ķezbere)

4.Santa Zemnicka-Eglīte, Ogres 1.vidussk., 3.kl., 45.67p., AUGSTĀKĀ (sk. Gunda Latiša)

5.Alīse Jansone, Ķeguma komercn.vidussk., 3.kl., 45p., AUGSTĀKĀ (sk.Sarmīte Krūmiņa)

6.Deivids Ginzburgs, Jaunogres vidussk., 4.kl., 45.33p., AUGSTĀKĀ (N.Gavrilova,G.Maņkova)

7.Karlīna Rābe, Ogres sākumsk., 5.kl., 45, AUGSTĀKĀ (sk.Indra Tilaka)

8.Kārlis Jelevics, Ogres sākumsk., 6.kl., 44.97p., I (sk.Indra Tilaka)

9.Betija Elza Eiduka, Suntažu vidussk., 8.kl., 45p., AUGSTĀKĀ (sk.Indra Puķe)

10.Patrīcija Lielmane,Kauliņa Lielvārdes vidussk., 9.kl., 42p., I (sk.Daina Grīnhofa)

11.Laura Keita Žuravļova, Ogres 1.vidussk., 9.kl., 42.67p., I (sk.Linda Andžāne)

12.Ance Mestere, Ogres 1.vidussk., 11.kl., 39p., II , (sk.Ligita Landorfa)

13.Margarita Sēkliņa, Ogres Valsts ģimn.,12.kl., 44p., I (sk.Indra Tilaka)

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa.