Visi Irēna Ošiņa raksti

Starpnovadu 5.-9. klašu koru rezultāti Latvijas vispārējās izglītības iestāžu koru konkursā Dziesmai būt!

 

Veicinot Latvijas izglītības iestāžu 5.-9. klašu koru māksliniecisko izaugsmi un pilnveidotu audzēkņu individuālās un kolektīvu radošās spējas, Valsts Izglītības satura centrs 2017./2018. mācību gadā organizēja Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9. klašu, 5.-12. klašu koru konkursu Dziesmai būt!

I kārta – starpnovadu konkurss norisinājās 2018. gada 29. martā Ogres Kultūras centrā, kur piedalījās četri izglītības iestāžu vidējā posma kori – Ogres 1. vidusskolas 5.-8. klašu koris (diriģente Ingūna Lasmane), Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (diriģente Baiba Rulle), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu koris (diriģente Liene Seržante).

Uz konkursa II kārtu – Vidzemes novada konkursu 11.04. Ogrē tika izvirzīti trīs dziedošie kolektīvi – Ogres Valsts ģimnāzijas koris, Suntažu vidusskolas koris un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas koris.

Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu korim (diriģente Baiba Rulle) – I pakāpes diploms (40,55 p.), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu korim (diriģente Inita Andževa) – I pakāpes diploms (40,11 p.) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu korim (diriģente Liene Seržante) – II pakāpes diploms (38,6 p.).

Informāciju sagatavoja OBJC interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule

 

 

 

Vides izziņu spēļu konkurss ”Dzīvo zaļi!”

OGRES NOVADA SKOLU VIDES IZZIŅU SPĒĻU KONKURSS “DZĪVO ZAĻI”

21.03.2018.

 

Nr. p.k. Skola

Klase

Vārds, Uzvārds Spēles nosaukums Prasme vadīt spēli, spēles atraktivitāte

 

( 15)

Vides izglītības saturs spēlē

( 15)

Idejas oriģinalitāte, novitāte

 

( 10)

Punkti Kopā

 

 

( 40)

Vieta

1.- 6. klase

1. Ogres 1. vidusskola

6. klase

Elīza Blicava, Sanita Janoviča, Boneta Volkova  Ekociemats 15 12 8 35 1.
2. Ogresgala psk.

6. klase

Maksims Timohins,

Paula Matvejeva,

Kintija Kolosova

 10 no 50 15 13 7 35 1.
3. Ogres sākumskola

6 a. klase

Amanda Korde, Elēna Selga,

Elīna Eiduka

 

Daba dzīvo zaļi. 14 13 8 35 1.
4. Ogresgala pamatskola 1. klase Alise Numceva

Alise Rutka

Meža dzīvnieku daudzveidība 10 10 10 30 2.

Žūrijas komisija:                                                                                                      

Sandra Kuriloviča

Irēna Grigale

OBJC vides izglītības metodiķe  Skaidrīte Butāne