Visi Irēna Ošiņa raksti

Vides izziņu spēļu konkurss ”Dzīvo zaļi!”

OGRES NOVADA SKOLU VIDES IZZIŅU SPĒĻU KONKURSS “DZĪVO ZAĻI”

21.03.2018.

 

Nr. p.k. Skola

Klase

Vārds, Uzvārds Spēles nosaukums Prasme vadīt spēli, spēles atraktivitāte

 

( 15)

Vides izglītības saturs spēlē

( 15)

Idejas oriģinalitāte, novitāte

 

( 10)

Punkti Kopā

 

 

( 40)

Vieta

1.- 6. klase

1. Ogres 1. vidusskola

6. klase

Elīza Blicava, Sanita Janoviča, Boneta Volkova  Ekociemats 15 12 8 35 1.
2. Ogresgala psk.

6. klase

Maksims Timohins,

Paula Matvejeva,

Kintija Kolosova

 10 no 50 15 13 7 35 1.
3. Ogres sākumskola

6 a. klase

Amanda Korde, Elēna Selga,

Elīna Eiduka

 

Daba dzīvo zaļi. 14 13 8 35 1.
4. Ogresgala pamatskola 1. klase Alise Numceva

Alise Rutka

Meža dzīvnieku daudzveidība 10 10 10 30 2.

Žūrijas komisija:                                                                                                      

Sandra Kuriloviča

Irēna Grigale

OBJC vides izglītības metodiķe  Skaidrīte Butāne

 

Starpnovadu koru skates rezultāti

Nr. p. k. Skola Grupa Diriģents,

koncertmeistars

Punkti Pakāpe
 1. Madlienas vidusskolas 2.- 4. klašu koris Iveta Mežajeva

koncertm. Sarmīte Paegle

36,16 II
 2. Jaunogres vidusskolas 2.- 4. klašu koris Natālija Miroļubova

koncertm. Irina Baravikova

29,08 III
 3. Jumpravas vidusskolas 1.- 4. klašu koris Ingūna Lasmane

koncertm. Inese Medne

42,33 I
 4. Ogres 1. vidusskolas 2.- 4. klašu koris Tauriņi Linda Rozentāle

koncertm. Maija Gorda

35,9 II
5. Ogresgala pamatskolas 1.- 4. klašu koris Inese Dudele

koncertm. Gunta Trasune

41,83 I
 6. Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris Inita Andževa

koncertm. Gunta Trasune

44,66 I
 7. Ogres sākumskolas 2.- 4. klašu koris Laila Daudziņa

koncertm. Gunta Trasune

40,58 I
8. Ķeguma komercn. vsk.

1.- 4. klašu koris

Marija Sprukule

koncertm. Liene Seržante

41,75 I
 9. Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris B Inita Andževa

koncertm. Gunta Trasune

43,36 I

Tālāk

 10. Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris B Baiba Rulle

koncertm. Liene Seržante

43,81 I

Tālāk

 11. Ogres 1. vidusskolas 5.- 8. klašu koris B Ingūna Lasmane

koncertm. Maija Gorda

35,3 II
 12. Ķeguma komercn. vsk.

5.- 12. klašu koris

B Liene Seržante

koncertm. Māra Sirmā

40,91 I

Tālāk

 13. Ogres Valsts ģimnāzijas 10. – 12. klašu jauktais koris Baiba Rulle

koncertm. Liene Seržante

42,41 I
 14. Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima Gunita Bičule 47,58 I
  • Ilga Millere – mūzikas pedagoģe, ilggadīga Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja
  • Baiba Klepere – diriģente, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Kora klases vadītāja
  • Daina Čudare – diriģente, Ogres Mūzikas skolas Kora klases vadītāja