Visi Irēna Ošiņa raksti

Konkursa ”Lakstīgala 2016” II kārta

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi, padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu un latviešu tautas tradīcijām, kā arī aktivizēt sava novada kultūras vērtību apzināšanu.
Konkursu organizē Valsts Izglītības satura centra interešu izglītības un tālākizglītības departaments, projekta vadītāja ir šī departamenta vecākā referente Rita Platpere.
Sacensība notika divos posmos. Dalībniekiem bija jāsacenšas ne tikai tautas dziesmu dziedāšanā un zināšanā, bet arī atraktīvā veidā jāprezentē savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo, kā arī jāpiedalās viktorīnā par dažādām tēmām – latviešu tautas mūzikas instrumenti, gadskārtas, latviešu tautas tērps, latviešu tautas dziesmu vācēji, kā arī jāprot izskaidrot tautas dziesmās lietotie senvārdi.
1. posms notika 3. decembrī Andreja Pumpura muzejā Lielvārdē, kur tautas dziesmu dziedāšanā sacentās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada dziedātāji, kuri bija apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma „Lakstīgala”. No Ogres novada I vietu 10.-12. klašu grupā ieguva Ogres 1. vidusskolas dziedātājas (sk. G. Bičule), bet Suntažu vidusskolas dziedošā komanda (sk. I. Andževa) ieguva Atzinību.
1. vidusskolas 10.-12. klašu tautas dziesmu dziedātājas (sk. G. Bičule) tika izvirzītas uz 2. posmu – Vidzemes kultūrvēsturisko novadu 2016. gada 18. februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. Komanda izcīnīja I pakāpes diplomu un tika izvirzīta uz 3. posmu – Noslēguma sarīkojumu 4. martā Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, kurā dalībnieki no katra kultūrvēsturiskā novada uzstāsies ar vienotu latviešu tautas dziesmu programmas priekšnesumu.

Interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule

 

Vokālās mūzikas konkurss ”Balsis”

24.februārī Ogres Kultūras centrā norisinājās starpnovadu (Ogre, Lielvārde, Ķegums) vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2016” I kārta.
Konkursam aprit 10 gadi un tā mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti un popularizēt Dziesmu un deju svētku tradīciju, padziļinot viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmu un oriģināldziesmām, sekmējot jauna un mākslinieciski augstvērtīga vokālo ansambļu repertuāra apguvi; kā arī kopt un attīstīt audzēkņu individuālās muzicēšanas prasmes un mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas, emocionālo un intelektuālo attīstību.
Konkursa 1. kārtā dalībnieki gatavo 2 brīvas izvēles dziesmas, no kurām viena ir latviešu autora oriģināldziesma vai tautas dziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi. Ieteicams izvēlētajās dziesmās iekļaut solista dziedājumu.
Visām konkursa dziesmām, kuras tiek gatavotas, ir jābūt latviešu valodā, kā arī jāatbilst dalībnieku vecuma grupai.
Spēkiem mērojās 16 vokālie ansambļi – gan vispārējās izglītības (B grupa), gan profesionālās ievirzes un kultūras namu kolektīvi (A grupa).
Konkursu organizē Valsts Izglītības satura centra interešu izglītības un tālākizglītības departaments sadarbībā ar pašvaldībām, tādēļ žūrijas uzdevums bija izvēlēties 6 labākos trīs novadu kolektīvus, kurus izvirzīt uz 2.kārtu.
Dziedātājus vērtēja žūrija: Mārīte Puriņa- Latvijas Nacionālā kultūras centra vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja,
Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja, vokālās grupas “Anima Solla” mākslinieciskā vadītāja.
Dace Bula – vokālais pedagogs, Ķekavas vidusskolas vokālā ansambļa “Rasa” vadītāja un mūzikas skolotāja, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes locekle, dziesmu autore un izpildītāja.
Ilze Miezere – vokālais pedagogs, Ogres Kultūras centra vokālās studijas „Svilpastes” vadītāja.
Augstākās pakāpes diplomus A grupā saņēma– Ogres mūzikas skolas vidējās grupas vokālais ansamblis (sk. Gunita Bičule /48,91p./), Lielvārdes novada kultūras nama „Lielvārde” vokālās studijas „Mikauši” jaunākās grupas ansamblis (sk. Baiba Klepere /46,5 p./). B grupā- Ogres Valsts ģimnāzijas vokālā meiteņu ansambļa vecākā grupa (sk.Kristaps Kiršteins /45,08p./). I pakāpes diplomus B grupā izcīnīja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zēnu vokālais ansamblis „Ziķeri” (sk. Marija Sprukule /40,08p./), Ogres 1.vidusskolas jauktais vecākās grupas vokālais ansamblis (sk.Gunita Bičule /43,5p./) un A grupā – Lielvārdes novada kultūras nama „Lielvārde” vokālās studijas „Mikauši” vidējās grupas ansamblis (sk. Baiba Klepere /44,6 p./).
Visi 6 nosauktie kolektīvi tika izvirzīti uz II kārtu, kas notiks 11. martā Smiltenē.

Informēja OBJC direktore Irēna Ošiņa