Kategoriju arhīvs: Aktualitātes

Koru skate Ogrē

Gatavojoties XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, 26. martā Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu 2.- 4., 5.- 9. un jaukto koru skate, kurā piedalījās četrpadsmit izglītības iestāžu kolektīvi.

Visvairāk koru – desmit, piedalījās no Ogres novada, pārstāvot visas novada skolas, divi no Ķeguma un divi kolektīvi no Lielvārdes novada. Kori sacentās divās grupās: B – vispārizglītojošo skolu kori un A – mūzikas skolu kori.

Koru skatē piedalījās septiņi 2.- 4. klašu kori, viens zēnu koris, viens jauktais koris un pieci kori 5.- 9(12.). klašu grupā.

Korus vērtēja Arvīds Platpers – Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Skolu jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģents, Andra Fenhane – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu kora Vivace diriģente, kā arī Evija Milzarāja – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra mūzikas apvienības vadītāja, mūzikas skolotāja un diriģente.

Augstāko punktu skaitu 2.- 4. klašu koru grupā ieguva Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris (43,5 p., diriģente Inita Andževa), 5.- (9.)12. klašu koru vispārizglītojošo skolu grupā – Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas apvienotais 5. – 12. klašu koris (42,10 p., diriģentes Liene Seržante, Sandra Siliņa). Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima (diriģentes Gunita Bičule, Ilze Briede) tika novērtēts ar I pakāpes diplomu – 43,99 punktiem.

Abi mūzikas skolas kori – Ogres Mūzikas skolas 3.- 8. klašu koris Cielaviņa (diriģentes Gunita Bičule, Ineta Balode) un Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris Lielvārde (diriģentes Baiba Klepere, Evita Konuša) saņēma Augstākās pakāpes diplomus, iegūstot 46,5 punktus.

  1. – 9.(12.) klašu kori un jauktais koris, gatavojoties XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem tika izvirzīti uz 2. kārtu.