Kategoriju arhīvs: Aktualitātes

VIDES IZZIŅU SPĒĻU KONKURSS “DZĪVO ZAĻI”

21.03.2018. Ogres Valsts ģimnāzijā notika vides spēļu konkurss.

Nr. p.k. Skola

Klase

Vārds, Uzvārds Spēles nosaukums Prasme vadīt spēli, spēles atraktivitāte

( 15)

Vides izglītības saturs spēlē

( 15)

Idejas oriģinalitāte, novitāte

( 10)

Punkti Kopā

 

( 40)

Vieta

1.- 6. klase

1. Ogres 1. vidusskola

6. klase

Elīza Blicava, Sanita Janoviča, Boneta Volkova  Ekociemats 15 12 8 35 1.
2. Ogresgala psk.

6. klase

Maksims Timohins,

Paula Matvejeva,

Kintija Kolosova

 10 no 50 15 13 7 35 1.
3. Ogres sākumskola

6 a. klase

Amanda Korde, Elēna Selga,

Elīna Eiduka

Daba dzīvo zaļi. 14 13 8 35 1.
4. Ogresgala pamatskola 1. klase Alise Numceva

Alise Rutka

Meža dzīvnieku daudzveidība 10 10 10 30 2.

Žūrijas komisija:                                                                                                      

Sandra Kuriloviča

Irēna Grigale

OBJC vides izglītības metodiķe  Skaidrīte Butāne

Izskanējis latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību “Lakstīgala 2018” noslēguma sarīkojums

Atzīmējot izcilā pedagoga un diriģenta Roberta Zuikas 105 gadu atceri un Latvijas valsts simtgadi, 2018. gada  9.martā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notika latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei noslēguma sarīkojums „Lakstīgala 2018”, kuru organizēja Valsts izglītības satura centrs. Sarīkojumā pulcējās visu novadu 210 labākie dziedātāji un viņu skolotāji.

Jau 16. reizi Latvijas vēsturiskajos novados izskanēja latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala”, kuru nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga R. Zuikas (1913-2015) sastādītā un izdotā tautas dziesmu krājuma.

No Ogres, Lielvārdes un Ķeguma starpnovadu konkursa uz II kārtu Cēsīs tika izvirzītas trīs komandas – Birzgales pamatskolas 5.-9. klašu komanda (sk. S. Siliņa) un Ogres 1. vidusskolas 5.- 9. un 10.– 12. klašu dziedātāji (sk. G. Bičule).  Visas trīs komandas, iegūstot I pakāpes diplomus, no II kārtas sacensībām tika izvirzītas uz noslēguma sarīkojumu Rīgā. Ogres 1. vidusskolas dziedātāji tika aicināti arī noslēguma sarīkojumā parādīt uz II kārtu sagatavoto priekšnesumu.

Sarīkojuma laikā notika krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ieraksta CD atvēršanas svētki. Ieraksta tapšanā piedalījās Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un Rīgas Doma meiteņu koris “Tiara”, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopas “Kokle” dalībnieki, Iecavas vidusskolas folkloras kopas “Tarkšķi” dalībnieki un Rīgas Avotu pamatskolas folkloras kopas “Zīle” dziedātāji.

Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra mūzikas interešu izglītības metodiķe Gunita Bičule