Kategoriju arhīvs: Aktualitātes

Aicinām uz nodarbībām!

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs

  Jaunajā mācību gadā  bērniem, jauniešiem, vecākiem un pedagogiem vēl: lai vasaras nogalē uzkrātās saules enerģijas un darbotiesprieka pietiek visam jaunajam mācību gadam

un aicina ar 3.septembri

bērnus un jauniešus vecumā no 6-25 gadiem darboties 13 dažādās interešu izglītības jomās, kurās būs iespējams atklāt savus talantus, attīstīt un pilnveidot tos, darboties ar    dažādiem materiāliem, kādu nav skolu pulciņos; varbūt pat ielikt pamatus savai karjeras izglītībai, kā arī atrast jaunus interešu draugus ārpus skolas sienām.

Aktīvos un darboties gribošos jauniešus aicina pieteikties Jauniešu domē un Jauniešu iniciatīvas centrā.

Ogres novada Bērnu un jauniešu centra nodarbības

Brīvības ielā 15- Ogres Kultūras centrā no Upes prospekta puses

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs ir viena no interešu izglītības

iestādēm Ogres novadā, kas dod iespēju bērniem un jauniešiem izkopt savus talantus un spējas, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Interešu izglītība – tā ir cita vide, kurā bērns vai jaunietis var atraisīties, pašrealizēties. Sajust darbošanās prieku, radošumu un iespēju paplašināt pasaules uztveri, garīgi attīstīties.

 Bērni un jaunieši var izvēlēties jomu, kurā darboties; mācās to, ko grib, ir izvēles iespējas pamainīt programmu. Ārpusskolas nodarbībās viņi attīsta dažādas kompetences un prasmes: komunikācijas spējas, veido jaunu pieredzi, apgūstot jaunas lietas, atklājot personiskās īpašības, intereses, talantus. Interešu izglītības pulciņi dod iespēju darboties ar dažādiem jauniem materiāliem, instrumentiem, kas nav pieejami vizuālās mākslas un rokdarbu, mūzikas stundās. Visus darbiņus, ko audzēkņi izgatavo, varam redzēt centra izstāžu zālē. Pēc tam tie paliek personīgā lietošanā.

Pulciņā bērni un jaunieši satiek sev līdzīgi domājošos, ikviens var piedalīties izstādēs un konkursos, redzēt to, ko citi dara. Atrodot savu pulciņu, var padziļināt iegūtās prasmes, tālāk tās pilnveidot profesionālās ievirzes programmās un saistīt ar turpmāko profesijas izvēli.

Ogres novada Bērnu un jauniešu centra telpas atrodas pilsētas centrā, tādējādi ir pieejamas visiem dažāda vecuma bērniem un jauniešiem.

 Mēs organizējam  konkursus, izstādes un skates mākslinieciskajā pašdarbībā, vizuālajā un lietišķajā mākslā. Vasarā organizējam bērnu radošās darbnīcas, nometnes. Centrā aktīvi darbojas Jauniešu dome un JIC „Burziņš”(Skolas iela 21, pie stadiona).

(Pielikumā- pirmās tikšanās ar skolotājiem un interešu izglītības piedāvājums).

Ogres BJC direktore Irēna Ošiņa