Kategoriju arhīvs: Notikumi

Augsti rezultāti Vidzemes reģiona skatē

Apsveicam visus dalībniekus ar augstiem rezultātiem

Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursā

Cēsīs 2019.gada 14.martā Cēsu BJC  norisinājās Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas  konkursa 2.kārta.

No Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novada 1.kārtas konkursa uz 2.kārtu žūrija izvirzīja 14 dalībniekus.

Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursu vērtēja: Dace Liepeniece –režisore un pedagoģe, Anna Jansone –režisore un pedagoģe, Dace Jurka -VISC Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente.

 

1.Lote Aperāne, Jumpravas pamatskola, 1.kl., 46.5p. AUGSTĀKĀ (skolotāja Jana Čipāne)

2.Dominiks Kočergins, Jaunogres vidussk.,1.kl., 43.83p., I (sk. J.Gaļiļejeva, V.Lazdiņa)

3.Artūrs Šubrovskis Taurupes pamatsk. Meņģeles fil., 3.kl., 45.17p.,       AUGSTĀKĀ (sk. Ingrīda Ķezbere)

4.Santa Zemnicka-Eglīte, Ogres 1.vidussk., 3.kl., 45.67p., AUGSTĀKĀ (sk. Gunda Latiša)

5.Alīse Jansone, Ķeguma komercn.vidussk., 3.kl., 45p., AUGSTĀKĀ (sk.Sarmīte Krūmiņa)

6.Deivids Ginzburgs, Jaunogres vidussk., 4.kl., 45.33p., AUGSTĀKĀ (N.Gavrilova,G.Maņkova)

7.Karlīna Rābe, Ogres sākumsk., 5.kl., 45, AUGSTĀKĀ (sk.Indra Tilaka)

8.Kārlis Jelevics, Ogres sākumsk., 6.kl., 44.97p., I (sk.Indra Tilaka)

9.Betija Elza Eiduka, Suntažu vidussk., 8.kl., 45p., AUGSTĀKĀ (sk.Indra Puķe)

10.Patrīcija Lielmane,Kauliņa Lielvārdes vidussk., 9.kl., 42p., I (sk.Daina Grīnhofa)

11.Laura Keita Žuravļova, Ogres 1.vidussk., 9.kl., 42.67p., I (sk.Linda Andžāne)

12.Ance Mestere, Ogres 1.vidussk., 11.kl., 39p., II , (sk.Ligita Landorfa)

13.Margarita Sēkliņa, Ogres Valsts ģimn.,12.kl., 44p., I (sk.Indra Tilaka)

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa.

Izskanējusi Starpnovadu koru skate

  1. gada 29. martā Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu 2.- 4., 5.- 9. un 10. – 12. klašu koru skate, kurā piedalījās četrpadsmit izglītības iestāžu kolektīvi.

Visvairāk koru – vienpadsmit, piedalījās no Ogres novada, pārstāvot visas novada skolas, divi no Ķeguma novada komercnovirziena vidusskolas un viens kolektīvs no Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas.

Korus vērtēja Ilga Millere – mūzikas pedagoģe, ilggadīga Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja; Baiba Klepere – diriģente, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Kora klases vadītāja un Daina Čudare – diriģente, Ogres Mūzikas skolas Kora klases vadītāja.

Augstāko punktu skaitu 2.- 4. klašu koru grupā ieguva Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris (44,66 p., diriģente Inita Andževa), bet 10. – 12. klašu grupā – 1. vidusskolas jauktais koris Anima (47,58 p., diriģente Gunita Bičule).

Latvijas skolu 5.- 9. klašu koriem šajā mācību gadā tiek organizēts konkurss, kur labākajiem koriem tiks dota iespēja piedalīties laureātu koncertā Dziesmai būt! Rīgā, tāpēc žūrijai no četriem vidējā posma koriem labākie kolektīvi bija jāvirza tālāk uz II kārtu. Augstāko punktu skaitu šajā koru  grupā ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (43,81 p., diriģente Baiba Rulle).

Uz Vidzemes novada konkursu 11.04., kurš notiks Ogres Kultūras centrā,  tika izvirzīti trīs vidējā posma kori – Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (diriģente Baiba Rulle), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu koris (diriģente Liene Seržante).

Informāciju sagatavoja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule.