Kategoriju arhīvs: Notikumi

Vokālās mūzikas konkurss ”Balsis”

24.februārī Ogres Kultūras centrā norisinājās starpnovadu (Ogre, Lielvārde, Ķegums) vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2016” I kārta.
Konkursam aprit 10 gadi un tā mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti un popularizēt Dziesmu un deju svētku tradīciju, padziļinot viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmu un oriģināldziesmām, sekmējot jauna un mākslinieciski augstvērtīga vokālo ansambļu repertuāra apguvi; kā arī kopt un attīstīt audzēkņu individuālās muzicēšanas prasmes un mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas, emocionālo un intelektuālo attīstību.
Konkursa 1. kārtā dalībnieki gatavo 2 brīvas izvēles dziesmas, no kurām viena ir latviešu autora oriģināldziesma vai tautas dziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi. Ieteicams izvēlētajās dziesmās iekļaut solista dziedājumu.
Visām konkursa dziesmām, kuras tiek gatavotas, ir jābūt latviešu valodā, kā arī jāatbilst dalībnieku vecuma grupai.
Spēkiem mērojās 16 vokālie ansambļi – gan vispārējās izglītības (B grupa), gan profesionālās ievirzes un kultūras namu kolektīvi (A grupa).
Konkursu organizē Valsts Izglītības satura centra interešu izglītības un tālākizglītības departaments sadarbībā ar pašvaldībām, tādēļ žūrijas uzdevums bija izvēlēties 6 labākos trīs novadu kolektīvus, kurus izvirzīt uz 2.kārtu.
Dziedātājus vērtēja žūrija: Mārīte Puriņa- Latvijas Nacionālā kultūras centra vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja,
Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja, vokālās grupas “Anima Solla” mākslinieciskā vadītāja.
Dace Bula – vokālais pedagogs, Ķekavas vidusskolas vokālā ansambļa “Rasa” vadītāja un mūzikas skolotāja, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes locekle, dziesmu autore un izpildītāja.
Ilze Miezere – vokālais pedagogs, Ogres Kultūras centra vokālās studijas „Svilpastes” vadītāja.
Augstākās pakāpes diplomus A grupā saņēma– Ogres mūzikas skolas vidējās grupas vokālais ansamblis (sk. Gunita Bičule /48,91p./), Lielvārdes novada kultūras nama „Lielvārde” vokālās studijas „Mikauši” jaunākās grupas ansamblis (sk. Baiba Klepere /46,5 p./). B grupā- Ogres Valsts ģimnāzijas vokālā meiteņu ansambļa vecākā grupa (sk.Kristaps Kiršteins /45,08p./). I pakāpes diplomus B grupā izcīnīja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zēnu vokālais ansamblis „Ziķeri” (sk. Marija Sprukule /40,08p./), Ogres 1.vidusskolas jauktais vecākās grupas vokālais ansamblis (sk.Gunita Bičule /43,5p./) un A grupā – Lielvārdes novada kultūras nama „Lielvārde” vokālās studijas „Mikauši” vidējās grupas ansamblis (sk. Baiba Klepere /44,6 p./).
Visi 6 nosauktie kolektīvi tika izvirzīti uz II kārtu, kas notiks 11. martā Smiltenē.

Informēja OBJC direktore Irēna Ošiņa

Skatuves runas un mazo uzvedumu konkurss

18.02.2016. Ogres novada Kultūras centrā notika Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa pirmā kārta.
Konkursa dalībnieki startēja piecās vecuma grupās. Pārstāvētas bija 16 skolas un to filiāles. Pavisam 55 pedagogi bija strādājuši, lai audzēkņus sagatavotu konkursam.
Mazās formas uzvedumus pieteica tikai 2 vidusskolas: Ogres 1.vidusskolas 5.-8.kl.teātra grupa uzstājās ar I.Ābeles ‘’Burvju mežs’’ uzvedumu un Jaunogres vidusskolas 10.kl. grupa ar dažādu autoru darbu ‘’Krievu kinematogrāfa poēzija.’’
Dalībnieku uzstāšanos vērtēja režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis, Kristīne Klētniece – Sika – aktrise un režisore, Oskars Kļava- aktieris, režisors un pedagogs, Sandra Čivča – Ķeguma novada izglītības darba speciāliste, Linda Caune – pedagoģe un Guna Pūpēde – Ogres ISP metodiķe.
Uzstāšanās kritēriji: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, kā arī repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte). Maksimālais punktu skaits 50. (III pak.-līdz 39 punktiem, II pak.- no 40-44 punktiem, I pak.-no 45-50 punktiem).
Starpnovadu konkursā piedalījās 79 dalībnieki. Visvairāk runātāju bija 2.-3.kl., 4.-6. un 7.-9.klašu grupā.
Pasniedzot pelnītos diplomus, žūrijas pārstāvji uzsvēra, ka labākos rezultātus sasniedza konkursa dalībnieki, kuri patiesi saprata un izjuta runāto tekstu, emocionāli un ar pārdzīvojumu aiznesa līdz klausītājam. Būtiski ir arī tas, cik atbilstošs vecumam ir izvēlētais daiļdarbs, lai tā saturu pārliecinoši un saprotami, tēlaini runātājs nodod klausītāju vērtējumam.
Paldies audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam. Bija liels prieks par bērniem un jauniešiem, kuri lasa, mīl dzeju un prozu, un prot to aiznest līdz klausītājam, izkopj skatuves runas mākslu.
Vidzemes novada skatuves runas konkursa 2.kārtai, kura notiks 2.martā Valmierā, žūrija izvirzīja 6 dalībniekus: Valteru Grīnhofu (Ogres 1.vsk. 2.klase, skolotāja Lidija Leidume); Nelliju Spūli (OVĢ 7.kl.), Margaritu Sēkliņu (OVĢ 9.kl.), Anci Bužeri (OVĢ 9.kl.), Sintiju Leimani (OVĢ 11.kl.)-skolotāja Indra Tilaka; Ņikitu Binderu (Jaunogres vidusskolas 10.kl.)-skolotājas Laura Lārmane un Rimma Ivančenko.
Mazo formu uzvedumu konkursā Valmierā mūsu novadu pārstāvēs Ogres 1.vidusskolas 5.-8.klašu teātra grupa, režisore Ligita Medvedeva.
Vēlam veiksmi 2.kārtā!

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa.