Kategoriju arhīvs: Notikumi

Skatuves runas un mazo uzvedumu konkurss

18.02.2016. Ogres novada Kultūras centrā notika Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa pirmā kārta.
Konkursa dalībnieki startēja piecās vecuma grupās. Pārstāvētas bija 16 skolas un to filiāles. Pavisam 55 pedagogi bija strādājuši, lai audzēkņus sagatavotu konkursam.
Mazās formas uzvedumus pieteica tikai 2 vidusskolas: Ogres 1.vidusskolas 5.-8.kl.teātra grupa uzstājās ar I.Ābeles ‘’Burvju mežs’’ uzvedumu un Jaunogres vidusskolas 10.kl. grupa ar dažādu autoru darbu ‘’Krievu kinematogrāfa poēzija.’’
Dalībnieku uzstāšanos vērtēja režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis, Kristīne Klētniece – Sika – aktrise un režisore, Oskars Kļava- aktieris, režisors un pedagogs, Sandra Čivča – Ķeguma novada izglītības darba speciāliste, Linda Caune – pedagoģe un Guna Pūpēde – Ogres ISP metodiķe.
Uzstāšanās kritēriji: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, kā arī repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte). Maksimālais punktu skaits 50. (III pak.-līdz 39 punktiem, II pak.- no 40-44 punktiem, I pak.-no 45-50 punktiem).
Starpnovadu konkursā piedalījās 79 dalībnieki. Visvairāk runātāju bija 2.-3.kl., 4.-6. un 7.-9.klašu grupā.
Pasniedzot pelnītos diplomus, žūrijas pārstāvji uzsvēra, ka labākos rezultātus sasniedza konkursa dalībnieki, kuri patiesi saprata un izjuta runāto tekstu, emocionāli un ar pārdzīvojumu aiznesa līdz klausītājam. Būtiski ir arī tas, cik atbilstošs vecumam ir izvēlētais daiļdarbs, lai tā saturu pārliecinoši un saprotami, tēlaini runātājs nodod klausītāju vērtējumam.
Paldies audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam. Bija liels prieks par bērniem un jauniešiem, kuri lasa, mīl dzeju un prozu, un prot to aiznest līdz klausītājam, izkopj skatuves runas mākslu.
Vidzemes novada skatuves runas konkursa 2.kārtai, kura notiks 2.martā Valmierā, žūrija izvirzīja 6 dalībniekus: Valteru Grīnhofu (Ogres 1.vsk. 2.klase, skolotāja Lidija Leidume); Nelliju Spūli (OVĢ 7.kl.), Margaritu Sēkliņu (OVĢ 9.kl.), Anci Bužeri (OVĢ 9.kl.), Sintiju Leimani (OVĢ 11.kl.)-skolotāja Indra Tilaka; Ņikitu Binderu (Jaunogres vidusskolas 10.kl.)-skolotājas Laura Lārmane un Rimma Ivančenko.
Mazo formu uzvedumu konkursā Valmierā mūsu novadu pārstāvēs Ogres 1.vidusskolas 5.-8.klašu teātra grupa, režisore Ligita Medvedeva.
Vēlam veiksmi 2.kārtā!

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa.

Mūsdienu deju radošā skate

17.02.2016. OKC notika starpnovadu (Ikšķiles, Ķeguma, Ogres) mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss. Dalībnieku vecums bija  no pirmsskolas līdz 21 gadam. Pavisam uzstājās 21 kolektīvs: no Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Ogres sākumskolas, ”TEIXMA DANCE”, ”JC Clubs”, ”Gemstone Studio”. Uzstāšanos vērtēja Edīte Ābeltiņa un Madara Ante.