Kategoriju arhīvs: Notikumi

Koru skate Ogrē

Gatavojoties XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, 26. martā Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu 2.- 4., 5.- 9. un jaukto koru skate, kurā piedalījās četrpadsmit izglītības iestāžu kolektīvi.

Visvairāk koru – desmit, piedalījās no Ogres novada, pārstāvot visas novada skolas, divi no Ķeguma un divi kolektīvi no Lielvārdes novada. Kori sacentās divās grupās: B – vispārizglītojošo skolu kori un A – mūzikas skolu kori.

Koru skatē piedalījās septiņi 2.- 4. klašu kori, viens zēnu koris, viens jauktais koris un pieci kori 5.- 9(12.). klašu grupā.

Korus vērtēja Arvīds Platpers – Latvijas Vispārējo Dziesmu svētku un Skolu jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģents, Andra Fenhane – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu kora Vivace diriģente, kā arī Evija Milzarāja – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra mūzikas apvienības vadītāja, mūzikas skolotāja un diriģente.

Augstāko punktu skaitu 2.- 4. klašu koru grupā ieguva Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris (43,5 p., diriģente Inita Andževa), 5.- (9.)12. klašu koru vispārizglītojošo skolu grupā – Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas apvienotais 5. – 12. klašu koris (42,10 p., diriģentes Liene Seržante, Sandra Siliņa). Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima (diriģentes Gunita Bičule, Ilze Briede) tika novērtēts ar I pakāpes diplomu – 43,99 punktiem.

Abi mūzikas skolas kori – Ogres Mūzikas skolas 3.- 8. klašu koris Cielaviņa (diriģentes Gunita Bičule, Ineta Balode) un Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris Lielvārde (diriģentes Baiba Klepere, Evita Konuša) saņēma Augstākās pakāpes diplomus, iegūstot 46,5 punktus.

  1. – 9.(12.) klašu kori un jauktais koris, gatavojoties XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem tika izvirzīti uz 2. kārtu.

Augsti rezultāti Vidzemes reģiona skatē

Apsveicam visus dalībniekus ar augstiem rezultātiem

Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursā

Cēsīs 2019.gada 14.martā Cēsu BJC  norisinājās Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas  konkursa 2.kārta.

No Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novada 1.kārtas konkursa uz 2.kārtu žūrija izvirzīja 14 dalībniekus.

Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursu vērtēja: Dace Liepeniece –režisore un pedagoģe, Anna Jansone –režisore un pedagoģe, Dace Jurka -VISC Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente.

 

1.Lote Aperāne, Jumpravas pamatskola, 1.kl., 46.5p. AUGSTĀKĀ (skolotāja Jana Čipāne)

2.Dominiks Kočergins, Jaunogres vidussk.,1.kl., 43.83p., I (sk. J.Gaļiļejeva, V.Lazdiņa)

3.Artūrs Šubrovskis Taurupes pamatsk. Meņģeles fil., 3.kl., 45.17p.,       AUGSTĀKĀ (sk. Ingrīda Ķezbere)

4.Santa Zemnicka-Eglīte, Ogres 1.vidussk., 3.kl., 45.67p., AUGSTĀKĀ (sk. Gunda Latiša)

5.Alīse Jansone, Ķeguma komercn.vidussk., 3.kl., 45p., AUGSTĀKĀ (sk.Sarmīte Krūmiņa)

6.Deivids Ginzburgs, Jaunogres vidussk., 4.kl., 45.33p., AUGSTĀKĀ (N.Gavrilova,G.Maņkova)

7.Karlīna Rābe, Ogres sākumsk., 5.kl., 45, AUGSTĀKĀ (sk.Indra Tilaka)

8.Kārlis Jelevics, Ogres sākumsk., 6.kl., 44.97p., I (sk.Indra Tilaka)

9.Betija Elza Eiduka, Suntažu vidussk., 8.kl., 45p., AUGSTĀKĀ (sk.Indra Puķe)

10.Patrīcija Lielmane,Kauliņa Lielvārdes vidussk., 9.kl., 42p., I (sk.Daina Grīnhofa)

11.Laura Keita Žuravļova, Ogres 1.vidussk., 9.kl., 42.67p., I (sk.Linda Andžāne)

12.Ance Mestere, Ogres 1.vidussk., 11.kl., 39p., II , (sk.Ligita Landorfa)

13.Margarita Sēkliņa, Ogres Valsts ģimn.,12.kl., 44p., I (sk.Indra Tilaka)

Informāciju sagatavoja OBJC direktore Irēna Ošiņa.