Kategoriju arhīvs: Notikumi

Zemgales novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Zemgales toņi un pustoņi” noslēguma pasākums Jelgavā

  1. aprīlī Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notika interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas Zemgales reģiona konkursa „Zemgales toņi un pustoņi” noslēguma pasākums un laureātu apbalvošana. Ogres novadu šajā izstādē – konkursā pārstāvēja „Ogres novada toņi un pustoņi” labākie 12 darbi un to autori no Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres 1. vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, Ogres novada Bērnu un jauniešu centra.

Žūrija, kas veic savu darbu visos Latvijas novados, ļoti atzinīgi novērtēja mūsu novada audzēkņu sniegumu.

  1. pakāpes diplomus saņēma:

Dāvis Kvants no Ogres 1. vidusskolas 7. klases par darbu „Baltā pilsēta,” skolotāja Vita Beikerte;

Paula Kokoreviča no Ogres 1. vidusskolas 1. klases par darbu „Cielava,” skolotāja Vita Beikerte;

Maija Tošena no Ogres 1. vidusskolas 1. klases par darbu „Rudens pilsēta,” skolotāja Vita Beikerte;

Kristīne Rozinska no Ogres novada Bērnu un jauniešu centra- 2. klase par darbu Apbalvojums – „Priežu spēks,” skolotāja Sanita Čiekure-Salceviča;

 Paula Kokoreviča no Ogres novada Bērnu un jauniešu centra- 1. klase par darbu Apbalvojums – „Bērnība Ogrē,” skolotāja Sanita Čiekure-Salceviča;

Kate Melēvica no Ogres novada Bērnu un jauniešu centra- 3. klase par darbu Apbalvojums – „Ogres tilts vieno,” skolotāja Sanita Čiekure-Salceviča.

  1. pakāpes diplomus ieguva:

Jānis Krievāns no Ogres 1. vidusskolas 7. klases par darbu „Ogres dzelzceļa stacija,” skolotāja Vita Beikerte;

Roberts Vārpa no Ogres 1. vidusskolas 7. klases par darbu „Policijas akadēmija,” skolotāja Vita Beikerte.

  1. pakāpi un diplomus ieguva:

Kristiāna Nartiša no Ogres Valsts ģimnāzijas par darbu „Dabas improvizācijas,” skolotāja Ingrīda Dārzniece;

Rūta Cinīte no Ogres Valsts ģimnāzijas par darbu „Mantojums,” skolotāja Sanita Čiekure-Salceviča.

Autoru darbi, kuri saņēma 1. un 2.pakāpi, tālāk ceļos uz Bausku, kur 1. un 2. jūnijā notiks festivāls „Latvijas toņi un pustoņi.”

Pasākuma dalībniekiem un pedagogiem bija iespēja apmeklēt izstādi un, atbilstoši savām interesēm, iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās.

Vēlēsim veiksmi un panākumus, piedaloties festivāla „Latvijas toņi un pustoņi,” Bauskā!

Paldies pedagogiem par atbalstu un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Informāciju sagatavoja OBJC interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Ilze Krastiņa.

 

Ogres novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu izstāde – konkurss „Ogres novada toņi un pustoņi”

Gatavojoties Latvijas simtgadei, šī mācību gada tēma vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbiem  valsts konkursam  ir „Toņi un pustoņi,” tādēļ arī novadā skolēni tika aicināti meklēt iedvesmu radošajiem darbiem sava novada toņos un pustoņos. Izstāde – konkurss „Ogres toņi un pustoņi” no 27. februāra līdz 11. martam notika Ogres mākslas skolas izstāžu zālē. Kopumā izstādē piedalījās vairāk kā deviņdesmit autoru, strādājot gan individuāli, gan grupās, no visām novada izglītības iestādēm, kurās tiek realizētas interešu izglītības programmas vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā.

Darbus vērtēja kompetenta žūrija – Ogres mākslas skolas direktore, māksliniece Astra Rubene un direktores vietniece, māksliniece Signe Kraukle. Visi darbi, atbilstoši nolikumam, tika vērtēti divās kategorijās – vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, un četrās vecuma grupās. Žūrija, izvērtējot visus iesniegtos darbus, piešķīra 1., 2. un 3. pakāpes diplomus. Paši labākie darbi – seši katrā kategorijā saņēma  1. pakāpes diplomus un pārstāvēs mūsu novadu Zemgales reģiona izstādē „Zemgales toņi un pustoņi,” kas no 27. marta līdz 12. aprīlim notiks Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Cerēsim, ka mūsu jauno mākslinieku darbi saņems labu novērtējumu arī Jelgavā, lai vasaras sākuma varētu piedalīties konkursa 3. kārtā Bauskā, kad kā koša varavīksne no visiem Latvijas novadiem uzplauks festivāls „Latvijas toņi un pustoņi.”

OBJC interešu izglītības metodiķe Ilze Krastiņa.