Kategoriju arhīvs: Rezultāti

Starpnovadu 5.-9. klašu koru rezultāti Latvijas vispārējās izglītības iestāžu koru konkursā Dziesmai būt!

 

Veicinot Latvijas izglītības iestāžu 5.-9. klašu koru māksliniecisko izaugsmi un pilnveidotu audzēkņu individuālās un kolektīvu radošās spējas, Valsts Izglītības satura centrs 2017./2018. mācību gadā organizēja Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9. klašu, 5.-12. klašu koru konkursu Dziesmai būt!

I kārta – starpnovadu konkurss norisinājās 2018. gada 29. martā Ogres Kultūras centrā, kur piedalījās četri izglītības iestāžu vidējā posma kori – Ogres 1. vidusskolas 5.-8. klašu koris (diriģente Ingūna Lasmane), Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (diriģente Baiba Rulle), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu koris (diriģente Liene Seržante).

Uz konkursa II kārtu – Vidzemes novada konkursu 11.04. Ogrē tika izvirzīti trīs dziedošie kolektīvi – Ogres Valsts ģimnāzijas koris, Suntažu vidusskolas koris un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas koris.

Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu korim (diriģente Baiba Rulle) – I pakāpes diploms (40,55 p.), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu korim (diriģente Inita Andževa) – I pakāpes diploms (40,11 p.) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu korim (diriģente Liene Seržante) – II pakāpes diploms (38,6 p.).

Informāciju sagatavoja OBJC interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule

 

 

 

Vidzemes reģiona skatuves runas rezultāti augstā līmenī

VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS

 1. kārta konkursi reģionos – 2018.gada 7.martā Madonā
 2. Luīze Zvirgzda Ogres 1.vidusskola 4.kl., skol.Drosma Siliņa 17 p.  II pak.
 3. Lienīte Audare Ogres sākumskola       Indra Tilaka             44.17  II
 4. LauraPudāne Ogres 1.vidusskola        Irēna Pupčenoka      47.33  I
 5. Valters Dāvids Ostrovskis Ogres 1.vidusskola 9. Ligita Landorfa 45 I
 6. Ance Mestere vidusskola   10.    Ligita Landorfa        45.63  I
 7. Patrīcija Anna Rone Madlienas vidusskola Vita Volkopa45.33  I
 8. Agnija Putniņa Edgara Kauliņa Lielvārdes vidussk.12. Laima Prekele 67  I
 9. Astra Ruņģe Ķeguma komercn. vidusskola 5. Edīte Dārzniece   9    II
 10. Estere Jankovska Lielvārdes pamatskola  Ilze Bērtulsone       44.17   II

Žūrija:

Anna Jansone – režisore, pedagogs

Māris Andersons – aktieris

Dace Jurka – režisore, VISC vecākā referente

 1. kārta konkursi reģionos – 2018.gada 23.martā Valmierā

1.Vladislava Žižina Jaunogres vidusskola 2.klase Iveta Feoktistova, Anna Šakurova

46  I pak.

 1. Deivids Ginzburgs Jaunogres vidusskola 3.klase Iveta Feoktistova, Rima Pokidova 46,67 I pak.
 2. Ņikita Binders Jaunogres vidusskola 12.klase Rimma Ivančenko 47,67 I pak.

Žūrija:

Anna Jansone -režisore, pedagogs

Dace Liepeniece- režisore, pedagogs

Ilze Lieckalniņa- aktrise