Gada plāns

OGRES NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU PLĀNS 2017./2018.M.G.

Datums Norises vieta,

laiks

Semināri, kursi, pasākumi Atbildīgie
    DECEMBRIS  
07.12.  Lielvārde, A.Pumpura muzejs 10.00 Starpnovadu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība ‘’Lakstīgala’’(I kārta) Jolanta,

OBJC-G.Bičule

    JANVĀRIS-2018  
23.01. Ogres KC Lielā zāle  10.00 Starpnovadu Mazo mūzikas kolektīvu konkurss OBJC-G.Bičule

 

26.01. Cēsis Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība ‘’Lakstīgala 2018’’(II kārta) R.Platpere

G.Bičule

    FEBRUĀRIS  
9.02. Ogres KC

Lielā zāle 10.00

Jaunrades deju konkurss ‘’Mēs un deja’’ D.Gavare

M.Dargiene

20.02. Rīga 45.starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa ‘’LIDICE 2018’’ Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums A.Raudzepa
15.02. Ogres KC Lielā zāle 9.00 Mūsdienu deju radošais konkurss (I kārta) OBJC

M.Dargiene

2.02.

16.02.

Limbaži

Jūrmala

7.-9. un

5.-9.kl.deju kolektīvu pasākums ‘’Lecam pa vecam, lecam pa jaunam’’

Z.Mūrniece
20.02. Ogres KC 10.00 Starpnovadu skatuves runas konkurss (I kārta) OBJC-

I.Ošiņa

24.02. Sigulda Latvijas skolēnu Lego robotikas sacensības ‘’Siguldas kauss 2018’’ J.Rage-Raģis

N.Meire

22.02.

 

Ogres KC 10.00 Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis’’ I kārta OBJC-G.Bičule
    MARTS  
1.03. Ikšķile 19.Valsts turnīra Teātra sports reģionālā skate L.Smildziņa

O.Kļava

2.03. * Skolu jaunatnes teātra skate I.Ošiņa
6.03. Limbaži Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2018’’-2.kārta Vidzemē A.Strikaite

G.Bičule

9.03. RLB nams,

Zelta zāle

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības ‘’Lakstīgala 2018’’noslēguma sarīkojums. R.Platpere
7.03.

 

23.03.

Madonas BJC

 

Valmieras Viestura vidusskola

 

Skatuves runas konkurss Vidzemē D.Jurka

I.Ošiņa

23.03. Ogres KC Mūsdienu deju radošais konkurss Vidzemē D.Gavare

M.Dargiene

29.03. Ogres KC Starpnovadu 2.-4.kl., 5.-9.(12.)kl.(I kārta) un 10.-12.klašu koru skate OBJC

 G.Bičule

    APRĪLIS  
11.04. Ogres KC Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.kl., 5.-12.kl. koru konkursa II kārta ‘’Dziesmai būt!’’ Vidzemē R.Platpere

G.Bičule

20.-21.04. Valmieras Viestura vidusskola; Valmieras teātris Latvijas skolu teātru festivāls ‘’…un es iešu un iešu!’’-Latvijas valsts 100gadei veltītā skolu teātra izrāžu parāde D.Jurka

I.Ošiņa

*(21.04.???) Rīga Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2018’’ laureātu koncerts A.Strikaite
28.04.-1.05. ** Piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne programmas Award dalībniekiem K.Sprudzāne

D.Bartušauska

27.04.

Un?28.04.)

Ogres KC Starpnovadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate M.Dargiene
    MAIJS  
10.05. LU Lielā aula Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.kl., 5.-12.kl. koru konkursa ‘’Dziesmai būt!’’ laureātu koncerts R.Platpere

G.Bičule

10.-11.05. Limbaži Pieredzes apmaiņas seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, interešu izglītības iestāžu direktoriem A.Aukšmuksta

I.Ošiņa

17.05. ** Vides objektu un mākslas darbu izstādes- konkursa ‘’Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās’’ atklāšana A.Raudzepa

I.Krastiņa

* Ogre Tautas deju kolektīvu kopmēģinājums festivālam ‘’Latvju bērni danci veda’’ M.Dargiene
* Uz Daugavpili Tautas deju kolektīvu vadītāju izbraukuma seminārs M.Dargiene
26.05. Daugavpils Bērnu tautas deju festivāls ‘’Latvju bērni danci veda’’ Z.Mūrniece

M.Dargiene

    JŪNIJS  
18.-21.06. ** Piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne programmas Award dalībniekiem K.Sprudzāne

D.Bartušauska

* ** Vides interešu izglītības projekta ‘’Ieraugi, atklāj, saglabā’’ gada noslēguma pasākumi I.Liepiņa

S.Butāne

2018.gada septembris-decembris

 8.09.Likteņdārzs, Kokneses novads– 10.Award rudens talka- K.Sprudzāne

13.09.**  Vides objektu un mākslas darbu izstādes- konkursa ‘’Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās’’ noslēguma pasākums-seminārs pedagogiem- A.Raudzepa

26.09.Madona- Latvijas 100gadei veltītā pasākumu cikla ‘’Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons’’ Labo darbu festivāls Vidzemē-E.Pelša

 1.11.-‘’Meža māja’’, Ķemeri, Jūrmala-Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate ‘’Nāc ārā!’’-I.Liepiņa

*** Programmas Award apbalvošanas pasākums– K.Sprudzāne

Plānu sastādīja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktore

Irēna Ošiņa tālr.65047794

 

 

Pasākumu plāns augusts-septembris 2017

OGRES NOVADA/STARPNOVADU

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN OBJC

DARBA PLĀNS 2017./18. MĀCĪBU GADAM

Datums Norises vieta,

laiks

Semināri, kursi, pasākumi Atbildīgie
AUGUSTS-2017.
16.08.-18.08. 9.30 izbr. no ISKP Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes un Madonas novadiem projekta “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” ietvaros R.Rudzītis
21.-31.08. OBJC Klašu telpu, metodisko materiālu sagatavošana darbam. Pedagogi
24.08. Ogres tehnikums

12.00

Skolotāju sporta spēles Dz. Žindiga
25.08. Brīvības iela 44, 2.stāva zāle, Ogrē 10.00 Starpnovadu arodorganizācijas padomes sēde. Lūdzu piedalīties visu izglītības iestāžu AK priekšsēdētājus A.Lepere
       
28.08. Ogres Valsts ģimnāzija, 9.45 Pedagogu tālākizglītības konference “Ceļā uz kompetencēm”. Pieteikšanās elektroniski Ogres Valsts ģimnāzijas mājas lapā līdz 14.augustam. A.Bērce, R.Zaikovska, D.Zemīte
29.08. Ogres Valsts ģimnāzija, 10.00 Pedagogu tālākizglītības konference “Ceļā uz kompetencēm”. A.Bērce, R.Zaikovska, D.Zemīte
29.08. Ogres Valsts ģimnāzija, 15.00 Izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs S.Grunte,

V.Āboltiņa

E.Slise

30.08. OBJC 15.00 Pedagogu sapulce I.Ošiņa
    SEPTEMBRIS  
01.09. 12.00-14.00

Brīvības iela

 

14.00

Radošās darbnīcas

 

Skrējiens- Ieskrien septembrī

Sk.Gita, Romualda

 

Jauniešu dome, Diāna

07.09. OBJC 12.00 Ogres novada pašvaldības pārstāvju  vizītes izglītības iestādēs S.Grunte
04.09.-15.10. OBJC Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās OBJC pulciņu skolotāji
2.09.-23.09. * Vieta un laiks tiks precizēti. Ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumi tiks nodrošināti no projekta līdzekļiem Projekta “Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā” noslēguma seminārs – Ogres novada jaunatnes politikas izvērtēšana un jaunu aktivitāšu plānošana nākamajam termiņam 2018.-2022. Dalībnieki – jaunieši, jaunatnes organizāciju pārstāvji un pašvaldības pārstāvji R.Rudzītis
08.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Tautisko deju kolektīvu metodiķu seminārs Z.Mūrniece

M.Dargiene

09.09. 14.00-23.00 Ogres pilsēta Jauniešu diena D.Bartušauska

Z.Tereško

11.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-11.00 Mūsdienu deju nozares horeogrāfu un pedagogu seminārs D.Gavare

M.Dargiene

14.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Seminārs interešu izglītības mūzikas metodisko apvienību vadītājiem R.Platpere

G.Bičule

20.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem, interešu izglītības iestāžu direktoriem A.Aukšmuksta

I.Ošiņa

27.09. Rīga, VISC-Strūgu 4 Profesionālās kompetences

pilnveides seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem

D.Jurka
28.09. Rīga, VISC-Strūgu 4-10.30 Pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoru seminārs I.Liepiņa

S.Butāne

 

Plānu sastādīja OBJC direktore Irēna Ošiņa

 

pasakumu-plans-2016-2017

Augusts-septembris-2016

Ogres novada interešu izglītības pasākumu plāns 2015./2016.m.g.