Improvizācijas teātris

Improvizācijas  teātris              Pedagogs  –  Oskars Kļava

Iegūstiet skatuves pieredzi caur teātra mākslas virzienu improvizāciju, atklāsiet sevī jaunos talantus, attēlojot to, kas virmo mums apkārt.

Teātra sporta turnīrs