Kontaktinformācija

Direktore – Irēna Ošiņa, 65047794, irena.osina@ogresnovads.lv

Direktores vietniece, deju metodiķe – Marta Dargiene, 65047794, mdargiene@inbox.lv

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe – Ilze Krastiņa, 29183771, ilze2768@inbox.lv

Mūzikas kolektīvu metodiķe – Gunita Bičule, 29501669, gunitabicule@inbox.lv

Vides spēles– Skaidrīte Butāne, 29499249 skaidrite.butane@ogresnovads.lv

JIC ‘’Burziņš’’ vadītāja – Diāna Bartušauska, 65022422,onjic@ogresnovads.lv

Jaunatnes darbinieks -vakance (0,2 likme)

Jauniešu domes vadītāja– Annija Šķēle, 22337097

Tehniskā sekretāre – Iveta Kozlovska, 65047794, iveta_68@inbox.lv

…………………………………………………………….

Adrese: Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: objc@ogresnovads.lv

Mājas lapa: www.objc.lv