Mūzikas nolikumi

2018./19.m.g. NOLIKUMI

STARPNOVADU

(Ogre, Lielvārde, Ķegums)

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības

 “LAKSTĪGALA 2019” I posma

 NOLIKUMS

MĒRĶIS

Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

UZDEVUMI

 • Veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām.
 • Aktivizēt skolēnu dzimtā novada kultūras vērtību apzināšanu.

Organizatori

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar novadu Izglītības pārvaldēm, ar izglītības iestādēm un A. Pumpura muzeju.

Dalībnieki

Vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu audzēkņi 3 vecuma grupās:

 • jaunākā grupa – 1. – 4.klase;
 • vidējā grupa – 5. – 9.klase;
 • vecākā grupa – 10. – 12.klase.

Dalībnieku skaits komandā līdz 5 dalībniekiem.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

Norise

Sacensības notiek 3 posmos:

1.posmsLielvārdē, A. Pumpura muzejā 2018. gada 6. decembrī plkst. 10.00

Piedalās dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma „Lakstīgala” (pielikums Nr. 1). Dziesmas jāizpilda a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu (izņemot klavieres).

Sacensību norise:

Dziesmu aplis– komanda lozē savas grupas dziesmu un to nodzied;

Dziesmas par tēmu– komandām jādzied dziesmas par izlozēto tēmu (daba, sadzīve, Tēvzeme). Sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu.

Dziesmu atpazīšana pēc dzirdes– dalībnieki atpazīst latviešu tautasdziesmu un tautas instrumentu, uz kura tiek izpildīta dziesma.

Viktorīna – tēmas: latviešu tautas mūzikas instrumenti; vārdu skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”.

2.posms–Vidzemē 2019. gada 25. janvārī Cēsīs

Piedalās novadu/pilsētu labākās komandas vai individuālie izpildītāji.

Dalībnieki, kuri apguvuši visas latviešu tautas dziesmu melodijas un vārdus no krājuma „Lakstīgala”, var pieteikties ekspreskonkursam Noslēguma sarīkojuma dienā un iegūt īpašo balvu – piemiņas nozīmīti SUDRABA LAKSTĪGALA.

Vērtēšana

Dziedāšanas sacensību novados vērtē organizatoru izvēlēta žūrijas komisija.

Finansējums

Konkursa organizēšanu un norisi finansē pašvaldības.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikuma anketas (pielikums Nr. 2) līdz 23.11.2018. elektroniski sūtīt Gunitai Bičulei gunitabicule@inbox.lv (mob. t. 295016690).

Nolikumu sagatavoja Ogres novada BJC

interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule

 

STARPNOVADU

(Ogre, Lielvārde, Ķegums)

MAZO MŪZIKAS KOLEKTĪVU KONKURSS 2019

/ar pastiprinošām iekārtām/

NOLIKUMS

MĒRĶI
 • Veicināt skolēnu interesi par dziedāšanu vokālajos ansambļos, duetos, trio, solo.
 • Attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu un solistu muzicēšanas tradīcijas.
 • Vispusīgi izvērtēt visu mazo mūzikas kolektīvu un solistu mācību gada rezultātus.
 • ORGANIZATORI

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar novadu Izglītības pārvaldēm, ar izglītības iestādēm un Ogres Kultūras centru.

DALĪBNIEKI

Vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu vokālā žanra mazie mūzikas kolektīvi:

 • popgrupas, ansambļi (līdz 16 dalībniekiem);
 • dueti, trio;
 • solisti – vokālisti;
 • vokāli-instrumentālieansambļi;
 • instrumentālieansambļi.

Dalībnieku vecuma grupas:

 • jaunākā grupa (1.- 4.klase);
 • vidējā grupa (5.- 9.klase);
 • vecākā grupa (10.-12.klase).

Kolektīvus var komplektēt arī no dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Tādā gadījumā, piederību pie kādas no minētajām vecuma grupām nosaka pēc dalībnieku vecuma pārsvara principa – 80% no kolektīva dalībniekiem ir jābūt attiecīgās vecuma grupas skolēniem.

Popgrupu un vokālo ansambļu jaunākā grupa dzied divbalsīgi, vidējā – trīsbalsīgi, vecākā – trīsbalsīgi un vairākbalsīgi. Ja jaunākās vecuma grupas ansamblī dzied tikai 1.klases skolēni, dziedājums var tikt izpildīts arī vienbalsīgi (unisonā).

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

REPERTUĀRS

Kolektīvs/solists izpilda 1 brīvi izvēlētu dziesmu/skaņdarbu.

NORISE

 1. gada 29. janvārī Ogres Kultūras centrā.

Pieteikšanās

Pieteikuma anketas (pielikums Nr.1) elektroniski līdz 2019. gada 15. janvārim iesūtīt Gunitai Bičulei uz e-pastu gunitabicule@inbox.lv (mob. t. 29501669).

VĒRTĒJUMS

Konkursu vērtē organizatoru izvēlēta žūrijas komisija.

FINANSĒJUMS

Konkursa organizēšanu un norisi finansē pašvaldības.

Nolikumu sagatavoja Ogres novada BJC

interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule

STARPNOVADU

(Ogre, Lielvārde, Ķegums)

vokālās mūzikas konkurss „BALSIS 2019” I kārtas

NOLIKUMS

MĒRĶI

Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

UZDEVUMI

 1. Veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā.
 2. Padziļināt bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu tautas dziesmām un sekmēt jauna, mākslinieciski augstvērtīga un radoša vokālo ansambļu repertuāra apguvi un paplašināšanu.
 3. Attīstīt, kopt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu – vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi.
 4. Veicināt bērnu un jauniešu interesi dziedāt vokālajos ansambļos.

ORGANIZATORI

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar novadu Izglītības pārvaldēm, ar izglītības iestādēm un Ogres Kultūras centru.

DALĪBNIEKI

Vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālie ansambļi un interešu izglītības programmās iesaistītie mūzikas skolu un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu vokālie ansambļi (turpmāk tekstā – vokālie ansambļi).

Iedalījums grupās:

A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu izglītības iestāžu, interešu izglītības programmās iesaistītie profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu vokālie ansambļi.

B grupa – vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu vokālie ansambļi.

Dalībnieku skaits vokālajā ansamblīsākot no dueta (jaunākajā grupā), trio (vidējā un vecākajā grupā) līdz ansamblim, kura sastāvā ir ne vairāk kā 12 dalībnieki.

Dalībnieku vecuma grupas:

– jaunākā grupa (1.-4.klase);

– vidējā grupa (5.-9.klase);

– vecākā grupa (10.-12.klase un profesionālās izglītības un interešu izglītības iestāžu audzēkņi).

Vokālos ansambļus var komplektēt arī no dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Tādā gadījumā piederību pie kādas no minētajām vecuma grupām nosaka pēc dalībnieku vecuma pārsvara principa.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām. 

NORISE

Vokālās mūzikas konkurss (turpmāk tekstā – konkurss) notiek divās kārtās:

 1. kārta gada 19. februārī Ogres Kultūras centrā.

Konkursu vērtē novada mazo mūzikas kolektīvu koordinatora izveidota vērtēšanas komisija.

REPERTUĀRS

Konkursa 1. kārtā dalībnieki gatavo un dzied divas dziesmas.

Apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, viena ir latviešu tautas dziesma/apdare a cappella. Otrā – brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesma vai latviešu tautasdziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi.

Visām konkursa dziesmām ir jābūt latviešu valodā, kā arī jāatbilst dalībnieku vecuma grupai.

Visās dziesmās var tikt izmantoti mūzikas instrumenti bez noteikta skaņu augstuma.

Ieteicams kādā no dziesmām iekļaut arī solista dziedājumu.

Konkursā kolektīvs neatkārto iepriekšējā gada vokālajā konkursā „Balsis 2018” izpildītās dziesmas. 

NOSACĪJUMI

Vokālo ansambļu 1.-4.klašu grupa konkursa abās kārtās visas dziesmas dzied divbalsīgi, 5.-9.klašu grupa – trīsbalsīgi, 10.-12.klašu grupa – trīsbalsīgi vai vairākbalsīgi.

Ja jaunākās vecuma grupas vokālajā ansamblī dzied tikai 1.klases skolēni un visas dziesmas tiek izpildītas vienbalsīgi (unisonā), tad vokālais ansamblis piedalās tikai konkursa 1.kārtā novados/pilsētās un uz 2.kārtas konkursu kultūrvēsturiskajos novados netiek izvirzīts.

Abās konkursa kārtās visas dziesmas dalībnieki dzied no galvas!

Vokālie ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas. Pavadījumam var izmantot tikai akustiskos instrumentus. Pavadījumu var spēlēt kolektīva vadītājs.

Katra vokālā ansambļa vadītājs savlaicīgi sagatavo un noformē konkursā pieteiktā repertuāra nošu materiālu. Uz iesniegtā nošu materiāla jābūt rakstītam gan komponista vai apdares veidotāja vārdam, uzvārdam, gan teksta autora vārdam un uzvārdam. Sagatavoto nošu materiālu iesniedz vērtēšanas komisijai 3 (trīs) eksemplāros pirms uzstāšanās, pretējā gadījumā priekšnesums netiek vērtēts.

Priekšnesums netiek vērtēts arī gadījumā, ja izpildāmais repertuārs neatbilst iesniegtajam nošu pierakstam.

Konkursa laikā skolotāji nedrīkst diriģēt un dziedāt līdzi izpildītājiem.

Uz konkursa 2.kārtu vēsturiskajos novados tiek izvirzīti:

– no katra Latvijas novada viens vokālais ansamblis katrā grupā (A un B),

Uz konkursa 2.kārtu tiek izvirzīti tikai tie kolektīvi, kuri ir piedalījušies konkursa 1.kārtā un saņēmuši augstākās pakāpes vai I pakāpes lielāko punktu skaitu.

2.kārta – Vidzemē, Valmierā 5. martā plkst. 13.00

VĒRTĒŠANA

Konkursu vērtē organizatoru izveidota žūrijas komisija.

Kolektīvu priekšnesumu vērtē 50 punktu sistēmā (vērtējuma kritēriji 2. pielikumā).

Konkursa dalībniekus vērtē attiecīgi pa dalībnieku vecuma grupām.

Priekšnesumā var tikt iekļauti horeogrāfiski elementi, taču tiek vērtēts tikai kolektīva vokālais sniegums. Kustībām un dziedājumam jābūt savstarpēji saderīgiem.

Pieteikšanās

1.kārtas konkursam pieteikuma anketu (1. pielikums). līdz 05.02.2019. iesūtīt Gunitai Bičulei uz e-pastu: gunitabicule@inbox.lv

FINANSĒJUMS

Konkursa organizēšanu un norisi nodrošina pašvaldības, pašvaldību Izglītības pārvaldes un izglītības iestādes.

Nolikumu sagatavoja Ogres novada BJC   interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule

 

STARPNOVADU

(Ogre, Lielvārde, Ķegums) izglītības iestāžu

2.-4., 5.-9., 5.-12. klašu koru skate

NOLIKUMS

 MĒRĶIS 

Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

UZDEVUMI

 • Veicināt Latvijas izglītības iestāžu koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas.
 • Padziļināt interesi par kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
 • Profesionāli novērtēt koru māksliniecisko sniegumu un izaugsmi. ORGANIZATORI      
 • Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar novadu Izglītības pārvaldēm, ar izglītības iestādēm un Ogres Kultūras centru.
 • NORISE
 1. gada 26. martā Ogres Kultūras centrā.

 DALĪBNIEKI

Piedalās visi Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu tarificētie 2.–4., 5.-9., 5.-12. klašu kori.

5.-9. un 5.-12. klašu kori skatē piedalās divās grupās, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā.

Konkurss notiek divās grupās:

A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu izglītības iestāžu kori, mūzikas skolu kori novadā, ja nav koru vispārējās izglītības iestādē;

B grupa – vispārējās izglītības iestāžu kori, profesionālās izglītības iestāžu meiteņu un jauktie kori.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

NORISE

I kārtā piedalās visi 5.-9.klašu kori, 5.-12.klašu kori un  2. – 4.klašu kori (2. – 4. klašu kori piedalās tikai I kārtā).

II kārta – koru konkursi kultūrvēsturiskajos novados –

piedalās izvirzītie 5.-9.klašu, 5.-12.klašu labākie novada/pilsētas kori;

jauktie kori (piedalās tikai II kārtas konkursā);

profesionālās izglītības iestāžu meiteņu kori un jauktie kori (piedalās tikai II kārtas konkursā).

5.-9.klašu kori, 5.-12.klašu kori:

Vidzemē – 2019.gada 5.aprīlī Valmierā (izloze 27.martā)

Jauktie kori un profesionālās izglītības iestāžu meiteņu un jauktie kori:

Vidzemē – 2019.gada 25.aprīlī Cēsīs (izloze 12.aprīlī)

 REPERTUĀRS

Konkursā kori izpilda trīs dziesmas:

 • izlozes dziesmu no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra. Dziesmu izloze notiek 7 darba dienas pirms konkursa. I kārtā to organizē novada metodiķis.

II kārtas dziesmu izloze notiek noteiktajā izlozes dienā, zvanot pa tālr.60001623 laika posmā no plkst. 8.30-9.30;

 • izvēles dziesmu no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra;
 • obligāto dziesmu (a cappella) no XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra. Obligāto dziesmu I kārtā nosaka novada metodiķis, II kārtā – VISC paziņo koru konkursa dziesmu izlozes laikā.

Šajā mācību gadā apgūstamais dziesmu repertuārs tiks paziņots VISC mājaslapā līdz š.g. 16. novembrim.

VĒRTĒŠANA

Konkursa I kārtu vērtē pašvaldības apstiprināta vērtēšanas komisija.

Konkursa II kārtu vērtē VISC apstiprināta vērtēšanas komisija.

Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas (2. pielikums).

Augstākā pakāpe        –           45 – 50 punkti,

I pakāpes diploms       –           40 – 44,99 punkti,

II pakāpes diploms      –           30 – 39,99 punkti,

III pakāpes diploms    –           20 – 29,99 punkti,

pateicība par piedalīšanos –     0 – 19,99 punkti.

FINANSĒJUMS

Konkursa organizēšanu un norisi finansē pašvaldības.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikuma anketu (1. pielikums) elektroniski līdz 2019. gada 12. martam iesūtīt Gunitai Bičulei uz e-pastu gunitabicule@inbox.lv (mob. t. 29501669)

Nolikumu sagatavoja Ogres novada BJC

interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule

 

2017./2018.m.g. NOLIKUMI

2_4kl+5_9kl_koru_nolik_17_18

Balsis_Nolikums_17_18

Konkursu_skašu_tāme 2017_18

Lakstigalas_nolikums_17_18

Mazo_muuz_kol_konk_nol_17_18_ar_pastiprin_iek

 

2016./2017.m.g. NOLIKUMI

mazo_muuz_kol_konk_nol_16_17_ar_pastiprin_iek

balsis_nolikums_16_17

2_4kl5_9kl_koru_nolik_16_17

lakstigalas_nolik_16_17

Mazo mūzikas kolektīvu konkurss

Balsis_Nolikums_15_16

2_4kl_nol_15_16

5_9kl+jaukto_koru_nolik_15_16