Konkursa ”Lakstīgala 2016” II kārta

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi, padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu un latviešu tautas tradīcijām, kā arī aktivizēt sava novada kultūras vērtību apzināšanu.
Konkursu organizē Valsts Izglītības satura centra interešu izglītības un tālākizglītības departaments, projekta vadītāja ir šī departamenta vecākā referente Rita Platpere.
Sacensība notika divos posmos. Dalībniekiem bija jāsacenšas ne tikai tautas dziesmu dziedāšanā un zināšanā, bet arī atraktīvā veidā jāprezentē savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo, kā arī jāpiedalās viktorīnā par dažādām tēmām – latviešu tautas mūzikas instrumenti, gadskārtas, latviešu tautas tērps, latviešu tautas dziesmu vācēji, kā arī jāprot izskaidrot tautas dziesmās lietotie senvārdi.
1. posms notika 3. decembrī Andreja Pumpura muzejā Lielvārdē, kur tautas dziesmu dziedāšanā sacentās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada dziedātāji, kuri bija apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma „Lakstīgala”. No Ogres novada I vietu 10.-12. klašu grupā ieguva Ogres 1. vidusskolas dziedātājas (sk. G. Bičule), bet Suntažu vidusskolas dziedošā komanda (sk. I. Andževa) ieguva Atzinību.
1. vidusskolas 10.-12. klašu tautas dziesmu dziedātājas (sk. G. Bičule) tika izvirzītas uz 2. posmu – Vidzemes kultūrvēsturisko novadu 2016. gada 18. februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. Komanda izcīnīja I pakāpes diplomu un tika izvirzīta uz 3. posmu – Noslēguma sarīkojumu 4. martā Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, kurā dalībnieki no katra kultūrvēsturiskā novada uzstāsies ar vienotu latviešu tautas dziesmu programmas priekšnesumu.

Interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule