Starpnovadu koru skates rezultāti

Nr. p. k. Skola Grupa Diriģents,

koncertmeistars

Punkti Pakāpe
 1. Madlienas vidusskolas 2.- 4. klašu koris Iveta Mežajeva

koncertm. Sarmīte Paegle

36,16 II
 2. Jaunogres vidusskolas 2.- 4. klašu koris Natālija Miroļubova

koncertm. Irina Baravikova

29,08 III
 3. Jumpravas vidusskolas 1.- 4. klašu koris Ingūna Lasmane

koncertm. Inese Medne

42,33 I
 4. Ogres 1. vidusskolas 2.- 4. klašu koris Tauriņi Linda Rozentāle

koncertm. Maija Gorda

35,9 II
5. Ogresgala pamatskolas 1.- 4. klašu koris Inese Dudele

koncertm. Gunta Trasune

41,83 I
 6. Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris Inita Andževa

koncertm. Gunta Trasune

44,66 I
 7. Ogres sākumskolas 2.- 4. klašu koris Laila Daudziņa

koncertm. Gunta Trasune

40,58 I
8. Ķeguma komercn. vsk.

1.- 4. klašu koris

Marija Sprukule

koncertm. Liene Seržante

41,75 I
 9. Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris B Inita Andževa

koncertm. Gunta Trasune

43,36 I

Tālāk

 10. Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris B Baiba Rulle

koncertm. Liene Seržante

43,81 I

Tālāk

 11. Ogres 1. vidusskolas 5.- 8. klašu koris B Ingūna Lasmane

koncertm. Maija Gorda

35,3 II
 12. Ķeguma komercn. vsk.

5.- 12. klašu koris

B Liene Seržante

koncertm. Māra Sirmā

40,91 I

Tālāk

 13. Ogres Valsts ģimnāzijas 10. – 12. klašu jauktais koris Baiba Rulle

koncertm. Liene Seržante

42,41 I
 14. Ogres 1. vidusskolas jauktais koris Anima Gunita Bičule 47,58 I
  • Ilga Millere – mūzikas pedagoģe, ilggadīga Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja
  • Baiba Klepere – diriģente, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Kora klases vadītāja
  • Daina Čudare – diriģente, Ogres Mūzikas skolas Kora klases vadītāja

Izskanējusi Starpnovadu koru skate

  1. gada 29. martā Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu 2.- 4., 5.- 9. un 10. – 12. klašu koru skate, kurā piedalījās četrpadsmit izglītības iestāžu kolektīvi.

Visvairāk koru – vienpadsmit, piedalījās no Ogres novada, pārstāvot visas novada skolas, divi no Ķeguma novada komercnovirziena vidusskolas un viens kolektīvs no Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas.

Korus vērtēja Ilga Millere – mūzikas pedagoģe, ilggadīga Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja; Baiba Klepere – diriģente, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Kora klases vadītāja un Daina Čudare – diriģente, Ogres Mūzikas skolas Kora klases vadītāja.

Augstāko punktu skaitu 2.- 4. klašu koru grupā ieguva Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris (44,66 p., diriģente Inita Andževa), bet 10. – 12. klašu grupā – 1. vidusskolas jauktais koris Anima (47,58 p., diriģente Gunita Bičule).

Latvijas skolu 5.- 9. klašu koriem šajā mācību gadā tiek organizēts konkurss, kur labākajiem koriem tiks dota iespēja piedalīties laureātu koncertā Dziesmai būt! Rīgā, tāpēc žūrijai no četriem vidējā posma koriem labākie kolektīvi bija jāvirza tālāk uz II kārtu. Augstāko punktu skaitu šajā koru  grupā ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (43,81 p., diriģente Baiba Rulle).

Uz Vidzemes novada konkursu 11.04., kurš notiks Ogres Kultūras centrā,  tika izvirzīti trīs vidējā posma kori – Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (diriģente Baiba Rulle), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu koris (diriģente Liene Seržante).

Informāciju sagatavoja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule.