Izskanējusi Starpnovadu koru skate

 1. gada 29. martā Ogres Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu 2.- 4., 5.- 9. un 10. – 12. klašu koru skate, kurā piedalījās četrpadsmit izglītības iestāžu kolektīvi.

Visvairāk koru – vienpadsmit, piedalījās no Ogres novada, pārstāvot visas novada skolas, divi no Ķeguma novada komercnovirziena vidusskolas un viens kolektīvs no Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas.

Korus vērtēja Ilga Millere – mūzikas pedagoģe, ilggadīga Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Mūzikas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja; Baiba Klepere – diriģente, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas Kora klases vadītāja un Daina Čudare – diriģente, Ogres Mūzikas skolas Kora klases vadītāja.

Augstāko punktu skaitu 2.- 4. klašu koru grupā ieguva Suntažu vidusskolas 1.- 4. klašu koris (44,66 p., diriģente Inita Andževa), bet 10. – 12. klašu grupā – 1. vidusskolas jauktais koris Anima (47,58 p., diriģente Gunita Bičule).

Latvijas skolu 5.- 9. klašu koriem šajā mācību gadā tiek organizēts konkurss, kur labākajiem koriem tiks dota iespēja piedalīties laureātu koncertā Dziesmai būt! Rīgā, tāpēc žūrijai no četriem vidējā posma koriem labākie kolektīvi bija jāvirza tālāk uz II kārtu. Augstāko punktu skaitu šajā koru  grupā ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (43,81 p., diriģente Baiba Rulle).

Uz Vidzemes novada konkursu 11.04., kurš notiks Ogres Kultūras centrā,  tika izvirzīti trīs vidējā posma kori – Ogres Valsts ģimnāzijas 7.- 9. klašu meiteņu koris (diriģente Baiba Rulle), Suntažu vidusskolas 5.- 9. klašu koris (diriģente Inita Andževa) un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.- 12. klašu koris (diriģente Liene Seržante).

Informāciju sagatavoja Ogres novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības mūzikas metodiķe Gunita Bičule.

Vidzemes reģiona skatuves runas rezultāti augstā līmenī

VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS

 1. kārta konkursi reģionos – 2018.gada 7.martā Madonā
 2. Luīze Zvirgzda Ogres 1.vidusskola 4.kl., skol.Drosma Siliņa 17 p.  II pak.
 3. Lienīte Audare Ogres sākumskola       Indra Tilaka             44.17  II
 4. LauraPudāne Ogres 1.vidusskola        Irēna Pupčenoka      47.33  I
 5. Valters Dāvids Ostrovskis Ogres 1.vidusskola 9. Ligita Landorfa 45 I
 6. Ance Mestere vidusskola   10.    Ligita Landorfa        45.63  I
 7. Patrīcija Anna Rone Madlienas vidusskola Vita Volkopa45.33  I
 8. Agnija Putniņa Edgara Kauliņa Lielvārdes vidussk.12. Laima Prekele 67  I
 9. Astra Ruņģe Ķeguma komercn. vidusskola 5. Edīte Dārzniece   9    II
 10. Estere Jankovska Lielvārdes pamatskola  Ilze Bērtulsone       44.17   II

Žūrija:

Anna Jansone – režisore, pedagogs

Māris Andersons – aktieris

Dace Jurka – režisore, VISC vecākā referente

 1. kārta konkursi reģionos – 2018.gada 23.martā Valmierā

1.Vladislava Žižina Jaunogres vidusskola 2.klase Iveta Feoktistova, Anna Šakurova

46  I pak.

 1. Deivids Ginzburgs Jaunogres vidusskola 3.klase Iveta Feoktistova, Rima Pokidova 46,67 I pak.
 2. Ņikita Binders Jaunogres vidusskola 12.klase Rimma Ivančenko 47,67 I pak.

Žūrija:

Anna Jansone -režisore, pedagogs

Dace Liepeniece- režisore, pedagogs

Ilze Lieckalniņa- aktrise