Pūtēju orķestris

Šī ir jau vēsture.

Pedagogs- Normunds Krastiņš

Tā ir iespēja apgūt spēli uz dažādiem pūšamiem un sitamiem instrumentiem, iemācīties spēlēt kolektīvā, gūt neaizmirstamus iespaidus no daudziem pasākumiem, kur piedalās orķestris.

Ogres novada Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestrim

‘’Ciemupe’’-45 gadi

Sestdien, 16.aprīlī plkst.17.00 Ogres kultūras centrā notika pūtēju orķestra ‘’Ciemupe’’ jubilejas koncerts, kurā piedalījās pūtēju orķestri no Ogres mūzikas skolas un Ikšķiles; kā arī Lietuvas Republikas Raseiņu pilsētas koris ‘’Šatrija’’.

Ogres novada Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris ‘’Ciemupe’’ savu darbību uzsāka 1971. gada rudenī. Orķestri kopš dibināšanas vada mākslinieciskais vadītājs un diriģents Gunārs Freidenfelds. No 2005.gada viņam palīdz diriģente Linda Ivanova.

Savā darbības laikā orķestris piedalījies visos Skolu jaunatnes dziesmu un  deju svētkos un skatēs, pūtēju orķestru salidojumos.

  1. gadā kolektīvs sekmīgi piedalījās Šladmingas starptautiskajā pūtēju orķestru festivālā Austrijā.

2003.gadā sniedza koncertus Latvijas kultūras dienu pasākumos Slovākijā.

2012., 2013., 2014. gadā piedalījās starptautiskajā pūtēju orķestra festivālā Tartu.

Orķestrim ir 20 gadu radoša sadarbība ar Lietuvas Republikas Raseiņu pilsētas kori ‘’Šatrija’’.

Kolektīvs veiksmīgi muzicējis Ogres starptautiskajā pūtēju orķestru festivālā ‘’Brīze’’ un 9 Gunāra Ordelovska pūtēju orķestru festivālos Aucē, 3 Latvijas pūtēju orķestru konkursos.

Orķestris veic aktīvu koncertdarbību, piedaloties republikas un Ogres novada rīkotajos pasākumos.

Pūtēju orķestrī ‘’Ciemupe’’ muzicē dažādu paaudžu muzikanti un katru gadu kāds  jaunais muzikants kļūst par  mūzikas skolas audzēkni.

Mēģinājumos gadā tiek iestudēti ne mazāk kā 50 skaņdarbu, kas veicina dažādu mūzikas stilu apguvi, mūziķu individuālo izaugsmi un māca kolektīvo muzicēšanu.