Par mums

OGRES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

  • Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs ir Ogres novada domes dibināta un novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Ogres novadā. Mūsu struktūrvienības ir Jauniešu dome un Jauniešu iniciatīvas centrs (JIC) ‘’Burziņš’’.
  • MĒS – organizējam, koordinējam novada, starpnovadu, reģionu un valsts mēroga konkursus, izstādes, apmācības un seminārus, koncertus, labdarības akcijas, projektus, forumus sadarbībā ar skolām, Kultūras centru u.c. organizācijām
  •  Dalībnieku vecums: no 7-25 gadiem

PAZIŅOJUMS DALĪBNIEKIEM!

OBJC interešu izglītības audzēkņiem pulciņu nodarbības ir BEZMAKSAS. Mācību materiāli tiek nodrošināti.

Ogres Bērnu un jauniešu centrs aicina bērnus un jauniešus darboties dažādos pulciņos

Ikvienā ģimenē, kurā ir bērni, tiek domāts, kādā interešu izglītības pulciņā bērnu iesaistīt, ar ko nodarbināt pēc stundām, lai viņš lietderīgi pavadītu brīvo laiku.

Izglītības likumā interešu izglītība ir definēta kā ‘’personas individuālo izglītības vajadzību un prasmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.’’

Interešu izglītība ir neformālā izglītība, bērni un jaunieši var izvēlēties jomu, kurā darboties, mācās to, ko grib, ir izvēles iespējas pamainīt programmu. Ārpusskolas nodarbībās viņi attīsta dažādas kompetences un prasmes: komunikācijas spējas, veido jaunu pieredzi, apgūstot jaunas lietas, atklājot personiskās īpašības, intereses, talantus. Interešu izglītības pulciņi dod iespēju darboties ar dažādiem jauniem materiāliem, instrumentiem, kas nav pieejami vizuālās mākslas un rokdarbu, mūzikas stundās. Pulciņā bērni un jaunieši satiek sev līdzīgi domājošos, ikviens var piedalīties izstādēs un konkursos, redzēt to, ko citi dara. Atrodot savu pulciņu, var padziļināt iegūtās prasmes, tālāk tās pilnveidot profesionālās ievirzes programmās un saistīt ar turpmāko profesijas izvēli. Interešu izglītības pulciņos audzēkņi attīsta karjeras vadības prasmes.

Interešu izglītība – tā ir cita vide, kurā bērns vai jaunietis var atraisīties, pašrealizēties. Sajust darbošanās prieku, radošumu un iespēju paplašināt pasaules uztveri.

Nodarbības var uzsākt jebkurā mācību gada brīdī.

Šajā mācību gadā Ogres Bērnu un jauniešu centrs piedāvā sevis pilnveidošanu  bērniem no 7 un jauniešiem līdz 25 gadiem 17 pulciņos, Jauniešu iniciatīvu centrā un Jauniešu domē.

Ogres BJC direktore Irēna Ošiņa