Vizuāli plastiskās mākslas nolikums

APSTIPRINU:

Ogres novada BJC direktore Irēna Ošiņa

Ogres  novada interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu konkurss – izstāde „Visas manas košas krāsas”

NOLIKUMS

Mērķis

  • Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.
  • Veicināt bērnu un jauniešu radošumu un talantu attīstību.

Organizators  Ogres  novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Ogres Mākslas skolu.

Dalībnieki  Ogres novada izglītības iestāžu audzēkņi, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu audzēkņi, Ogres novada vizuālās mākslas olimpiādes laureāti.

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.

Konkursa tēma un nosacījumi

Risinot konkursa tēmu “Visas manas košas krāsas,konkursa dalībnieki tiek aicināti pētīt un izzināt krāsu īpašības un  dažādu materiālu pielietojumu radošajos darbos, ierosmi gūstot savā apkārtnē, Latvijas dabā un mākslinieku darbos.

Konkursa apakštēmas

  • Mana krāsu pasaule.
  • Latvijas daba – mana palete.
  • “Saruna” ar man tuvu mākslinieku.
  • Mana novada tērps – ierosmes avots.

Konkursa dalībnieki veido vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus ( individuālos, kopdarbus – veido ne vairāk kā 3 autori, kolektīvos darbus – veido vairāk kā 3 autori) atbilstoši konkursa tēmai:

vizuālajā mākslā: zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās – ne mazākus kā A4 formāts,

vizuāli plastiskajā mākslā – darbi dažādās tehnikās.

  • Izstādes darbu veidošanai izmantojami visu veidu pieejamie materiāli – papīrs, koks, māls, stikls, kartons, plastmasa, dažādi audumi, diegi, utt.
  • Pie katra darba jābūt piestiprinātām 2 VIZĪTKARTĒM.

Darbu autoru 1. vizītkartei ir jābūt piestiprinātai pie katra darba  aizmugurē, 2. vizītkarte jāiesniedz tā, lai, iekārtojot izstādi, to var eksponēt darba labajā pusē.

Vizītkarte nedrīkst būt uzlīmēta uz zīmējuma.

 

DARBA NOSAUKUMS

Autora vārds, uzvārds

Skola, klase

Pedagoga vārds, uzvārds

 

Izstāde no 2019.g. 8. aprīļa līdz 20. aprīlim notiks Ogres Mākslas skolas Izstāžu zālē.

Organizatoriem ir tiesības visus iesniegtos darbus  neizlikt.

 Vērtēšana un apbalvošana

Konkursa darbus vērtē organizatoru izvēlēta komisija.

Vērtēšanas kritēriji:

–  atbilstība nolikuma prasībām,

–  darba tematiskais risinājums,

–  kompozīcija,

–  darba izpildījuma kvalitāte,

–  oriģinalitāte,

–  attieksme pret darbu.

Noslēguma pasākums – apbalvošana 2019. gada aprīlī (informācija sekos).

Darbu iesniegšana

Pieteikumus un izstādes darbus iesniegt līdz 2019.gada 5.aprīlim pulksten 15.00  – Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 15, Ogrē kopā ar pieteikuma anketu “Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Visas manas košas krāsas”” (Pielikums Nr.1). Pieteikuma anketa jānosūta arī  elektroniski uz e-pasta adresi ilze2768@inbox.lv  ar norādi – izstādei “Visas manas košas krāsas.”

Nolikumu sagatavoja Ilze Krastiņa

Ogres  novada BJC vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas  interešu izglītības metodiķe, Tel. 29183771

 

 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss Ogres novads-2017./2018. mācību gads.

Ogres nolikums Vides objektu un mākslas darbu izstāde(1)

2018_vides_obj_pielikums

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss Ogres novads-2017.

[embeddoc url=”http://objc.lv/wp-content/uploads/2015/07/Info-par-pedagogu-metodisko-materiālu-skati.docx” viewer=”microsoft”][embeddoc url=”http://objc.lv/wp-content/uploads/2015/07/Info-par-LIDICE-2016.docx” viewer=”microsoft”][embeddoc url=”http://objc.lv/wp-content/uploads/2015/07/2016_metod_skate_nolikums.pdf”][embeddoc url=”http://objc.lv/wp-content/uploads/2015/07/2016_lidice_nolikums.pdf”][embeddoc url=”http://ssint.lv/objc/wp-content/uploads/2015/07/Krīt-no-gaisa-balti-milti.docx” viewer=”microsoft”]